Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#iso 22000 certification
pelatihanhaccp03 · 2 months ago
Text
CALL/WA : 0812 3481 9354 ( TSEL ) Pelatihan HACCP ( MMP Konsultan )
Apakah anda membutuhkan info tentang Pelatihan HACCP ,Pelatihan HACCP ,Pelatihan HACCP ,Pelatihan HACCP ,Pelatihan HACCP ,Pelatihan HACCP ,Pelatihan HACCP ,Pelatihan HACCP ,Pelatihan HACCP ?
Tumblr media
MMP – Mandiri Mitra Persada adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Konsultasi dan Pelatihan SDM. Konsultasi dan Pelatihan yang kami berikan diantaranya
1.    Awareness Training ISO 9001
2.    Awareness Training ISO 45001 / SMK3 / Safety Training
3.    Awareness Training ISO 22000 / HACCP / GMP
4.    Training AK3 Umum
Tujuan dari training diatas antara lain :
1.    Meningkatkan daya saing perusahaan.
2.    Meningkatkan kinerja tim
3.    Memberikan produk yang berkualitas
4.    Memberikan kepuasan pelanggan
Untuk informasi lebih lanjut tentang Training dan Pelatihan SDM bisa hubungi kami
CALL  : 0812 3481 9354 ( TSEL )
WA      : 0812 3481 9354
1 note · View note
chungnhantqc · 3 months ago
Text
1 note · View note
foodconsultancy · a year ago
Photo
Tumblr media
Advanced Safety & Consultancy is a leading management consulting firm in Singapore, specialising in helping firms improve their productivity and profitability through business operational excellence.
1 note · View note
Link
ISO 22000 Certification can be used by any business within the food and feed industries. The size of the business doesn’t matter.
0 notes
ibexsystems · 15 days ago
Link
ISO 22000:2018 is developed based on the theory that an effective food safety process is designed, operated and continually improved within the framework of a structured management system, and incorporated into the overall management activities of the organization. ISO 22000 certification is not limited to food processing sector , the standard can also be implemented in other sectors such as packaging and ingredient suppliers, caterers, storage & distribution facilities, chemical and machinery manufacturers etc.
ISO 22000:2018 standard is an exceptional tool for food business operators to guide and facilitate the process and infrastructure of an effective management system. Food safety management system certification determines that the system has been developed consistently and thoroughly and that it communicates the organization’s commitment to eliminate food risks.
0 notes
efcvietnam · 17 days ago
Text
HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM HACCP- ISO 22000
Tiếp cận thực phẩm an toàn và bổ dưỡng là yêu cầu thiết yếu của người tiêu dùng trên thế giới. Theo đó, các nhà sản xuất thực phẩm đầu tư đáng kể để giảm rủi ro liên quan đến việc người tiêu dùng tiếp xúc với thực phẩm bị ô nhiễm hoặc không an toàn. Nỗ lực của nhà sản xuất để đảm bảo an toàn cho các sản phẩm thực phẩm của họ tác động đến mọi khía cạnh của chuỗi cung ứng và thể hiện một yếu tố quan trọng trong tổng chi tiêu sản xuất thực phẩm.
Tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn này là yêu cầu chung và nhằm áp dụng cho tất cả các tổ chức trong chuỗi thực phẩm, bất kể quy mô và mức độ phức tạp. Các tổ chức có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp bao gồm, nhưng không giới hạn ở, nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, người thu hoạch thực vật và động vật, nông dân, nhà sản xuất nguyên liệu, nhà sản xuất thực phẩm, nhà bán lẻ và các tổ chức cung cấp dịch vụ thực phẩm, dịch vụ ăn uống, làm sạch và dịch vụ vệ sinh, dịch vụ vận chuyển, lưu trữ và phân phối, nhà cung cấp thiết bị, chất tẩy rửa và khử trùng, vật liệu đóng gói và các vật liệu tiếp xúc với thực phẩm khác.
Lợi ích của chứng nhận
Tạo niềm tin cho khách hàng.
Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Đáp ứng yêu cầu của khách hàng ở những thị trường mà việc đối tác được chứng nhận theo HACCP/ ISO 22000 là một yêu cầu bắt buộc.
Là công bố chính thức về sự cam kết đảm bảo về an toàn thực phẩm và liên tục cải tiến nhằm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Đáp ứng qui định của Nhà nước trong hiện tại và tương lai về quản lý an toàn thực phẩm
Doanh nghiệp phản ứng kịp thời hơn với các vấn đề trong sản xuất liên quan đến an toàn, vệ sinh thực phẩm thông qua việc kiểm soát quá trình.
Chi phí thấp, hiệu quả cao do giảm thiểu được chi phí đền bù khiếu kiện, tái chế sản phẩm.
Góp phần mang lại thành công
EFC là một đối tác tin cậy và có uy tín trong dịch vụ giám định & đánh giá chứng nhận. Hoạt động chứng nhận của chúng tôi dựa trên chuẩn mực hướng dẫn và tuân thủ đầy đủ yêu cầu của IAF3. Các chuyên gia của chúng tôi có kiến thức sâu rộng dựa trên kinh nghiệm và cập nhật kiến thức liên tục.
Điều này đảm bảo tính độc lập và khách quan, đồng thời chúng tôi có thể liên tục hỗ trợ khách hàng của mình. Lợi ích của bạn đã rõ: chuyên gia đánh giá của chúng tôi sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ sự phát triển của công ty của bạn và cung cấp cho bạn những phản hồi khách quan.Tiêu chuẩn này cho phép bất kỳ tổ chức nào về quy mô (ví dụ: một trang trại nhỏ, một nhà phân phối đóng gói nhỏ, một cửa hàng bán lẻ nhỏ hoặc dịch vụ thực phẩm) triển khai các yếu tố được phát triển bên trong và bên ngoài hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của họ.
Lợi ích tiêu chuẩn
Tất cả các giai đoạn của chuỗi thực phẩm đều được đề cập, tiêu chuẩn này đạt được sự hài hòa đáp ứng lợi ích của tất cả các cá nhân liên quan. Ví dụ, trong số những người khác, ISO 22000 bao gồm một số lượng lớn các yêu cầu của tiêu chuẩn bán lẻ. Vì tiêu chuẩn này đã được phát triển ở cấp độ quốc tế, các chứng chỉ tương ứng được công nhận trên toàn thế giới. Đây là một khía cạnh quan trọng, đặc biệt là đối với các công ty tập trung nhiều vào xuất khẩu. Các lợi ích đặc biệt khác bao gồm việc tích hợp có hệ thống HACCP (Phân tích mối nguy và các điểm kiểm soát tới hạn) và cải tiến liên tục hệ thống an toàn thực phẩm. Khác biệt của tiêu chuẩn BRC, IFS với tiêu chuẩn ISO 22000, tiêu chuẩn này không có bất kỳ yêu cầu cụ thể nào liên quan đến “thực hành tốt”. Mỗi công ty sẽ đưa ra các biện pháp cụ thể của riêng mình.
Nội dung chứng nhận
Chính sách, mục tiêu an toàn thực phẩm
Cải tiến liên tục kết quả thực hiện
Chương trình đánh giá
Tuân thủ các yêu cầu luật định
Hệ thống kiểm soát mối nguy
Các yếu tố về cơ sở hạ tầng
Lộ trình đạt chứng nhận
Tumblr media
https://www.youtube.com/watch?v=BzNXQIKO9Ug
0 notes
sabcertifications · 25 days ago
Link
ISO 22000:2018 is developed to manage food safety processes effectively, designed to implement within the framework of a management system ensuring efficacy and continual improvement of food safety practices. food safety standards shall be aligned with other management systems in the organization for better monitoring and improvement.
ISO 22000 certification can be implemented in the food processing sector, food packaging, suppliers who are directly or indirectly involved in supply to these sectors, food caterers, storage & distribution facilities, chemical, and machinery manufacturers, etc.
ISO 22000:2018 standard is a global standard widely used by the food sector to implement and improve the processes in compliance with best practices for food-related businesses. The elements of food safety standards are ensuring effective controls on all areas of food processing ie, direct and indirect stakeholders by determining that the system is designed and implemented to support organizations’ processes consistently and thoroughly, reiterating commitment to eliminate food risks and implement good food safety practices.
ISO 22000 certification for food safety management systems, SAB certification Offer food safety certification in UAE, Dubai & Saudi Arabia.
0 notes
kcs-certifications · a month ago
Link
If the organization maintains all the mandatory documents required by the Food safety management system, it shouldn’t be difficult to acquire ISO 22000 certification Australia.
0 notes
rbesh143 · a month ago
Link
ISO 22000 certification provides assurance of food safety. It helps to maintain trust by the customers and also assists to improve risk management, raises awareness on safety within the organization and helps to maintain product sustainability and customer satisfaction.
0 notes
siscert5 · a month ago
Link
ISO 22000 certification is an internationally recognised standard that combines the ISO 9001 approach to food safety management that is applicable to all organizations involved in the food chain, whose main objective is to ensure food safety.
0 notes
anufactocert · a month ago
Photo
Tumblr media
Food Safety Management System in Saudi Arabia
0 notes
yousra567 · a month ago
Link
Qdot is purely a consultancy company and work with all mainstream certification bodies i.e. SGS, Beauroveritas, Intertek, TUV Nord, DNV, TUV SW, URS, KBS, TUV Rheinland etc.We do not do certification neither we have any relationship with any specific Certification Body. We always give choice to our clients to choose any of the certification body.
0 notes
siscertifi · 3 months ago
Link
ISO 22000 is an industry-specific standard that caters to all those organizations that are a part of food supply chain. ISO 22000 Certification helps in establishing and implementing Food Safety Management System (FSMS). Visit this - https://bit.ly/2UAA5oy
0 notes