Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#kamote queue
pybun · a month ago
Photo
Tumblr media
[hand gestures]
Tumblr media
561 notes · View notes
fleetingduty · 5 years ago
Hello, I was wondering if you have some good fic recs for One Piece fandom with Zoro as the main focus of the story? Sorry to bother you, and thanks. :)
Heyo! Sorry for replying so late and here are a few that I’ve read a hundred times XD
They’re authors who just write wonderful Zoro centric stuff and by far the longest I’ve loved. UwU
Akurosa - It’s mostly nakama!fics but there’s a lot of Zoro in there too. They both hurt and make me smile and their writing style is just beautiful.
Peroxidepest17 - It’s got a lot of Zosan brotp stuff and a lot of them are just hilarious. A++
Velkyn Karma - Are you ready for pain. There’s some fluff to ease the pain, tho. Hehe. 
ZeldaAddict42 - Mostly fuzzies and nakamaship. Also have I told you about my love for the fluffytp/brotp that is ZoCho.
94 notes · View notes
silahis · 5 years ago
Conversation
henlu characters as jeepney drivers
Mascardo: yung late ka na tapos hinihintuan pa niya lahat ng tao sa kalsada kahit walang pumapara
Goyong: yung di makarinig ng destinasyon mo dahil sobrang lakas ng music
Rusca: sinisigawan lahat ng driver ng makasabay niyang jeep+ overnenthusiastic talakayan w/mga pasahero sa passenger's seat
Heneral: yung driver na palaging g na g, kala mo menopausal o ano. sa sobrang bilis magdrive naiiwan kaluluwa mo
Aguinaldo: yung laging mabebengga ng mga pasahero dahil lagpas o kapos yung binabaan sa kanila kahit sa tamang babaan lang naman talaga siya nabababa :(((((
Mabini: yung asawa sa passenger's seat na tagaabot ng sukli
Janolino: yung ginagawang sampuan yung siyaman na upuan. puñeta diba
Manuel: yung nagsusukli ng tama at may pangalan ng buong pamilya yung kisame ng jeep
Jose: pro. alam lahat ng shortcut. yung drayber na nakakadistract yung mga braso
97 notes · View notes
pybun · a month ago
Photo
Tumblr media
speedrun
412 notes · View notes
pybun · a month ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
“do not perceive me, fitzroy”
401 notes · View notes
pybun · a month ago
Photo
Tumblr media
hes fine
322 notes · View notes
pybun · a month ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
aerodynamic
309 notes · View notes
pybun · 2 months ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
comics i made when pathy SFTO was released
266 notes · View notes
pybun · a month ago
Photo
Tumblr media
spare
251 notes · View notes
pybun · a month ago
Photo
Tumblr media
triality of man
245 notes · View notes
toboldlymuppet · 5 years ago
HI I LOVE YOUR VOLTRON FOOTBALL AU!!! IT'S 11/10 AND BEAUTIFUL!!! ヽ(=^・ω・^=)丿ヽ(=^・ω・^=)丿ヽ(=^・ω・^=)丿
THANK YOU!!!!!
8 notes · View notes