Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#karácsony
xmaspictures · a month ago
Photo
Tumblr media
Beautiful christmas images! Follow us or reblog if you like it!
46 notes · View notes
flashandbones · 14 days ago
Photo
Tumblr media
25 notes · View notes
szomorusboldogsag · 10 months ago
Text
- Egyél kérlek
Nem bírok
- Enned kell
Ne erőltesd
- A kávé nem reggeli
Más nem kell
- Csak enned kell
Nem, nem kell
- Nem nehéz enni
Te semmit sem tudsz róla
- Csak próbálkozz
Hagyjál békén
225 notes · View notes
psychosocial69 · 10 months ago
Text
Unom..
Másoknál a karácsony a szeretet ünnepe..
Nálunk a családi veszekedések ünnepe..
-psychosocial69
137 notes · View notes
fucksworld · 10 months ago
Text
Karácsony
Már rég nem arról szól mint amiről kéne.
126 notes · View notes
meztelenreklam · 17 days ago
Photo
Tumblr media
Rádió és villamosság 1932.10.12.
via EPA
13 notes · View notes
veled-vagyok-egesz · 10 months ago
Text
Hó nélkül nem olyan meghitt a Karácsony...
118 notes · View notes
ugysenemez · 13 days ago
Text
Berlioz ügyet sem vetett a kérencsélő, nyegle karnagyra, odaszaladt az utat elzáró forgókerékhez, megragadta, megforgatta, és már ki akart lépni a sínekre, amikor vörös-fehér felirat fröccsent az arcába: „Vigyázz, ha jön a villamos!”
És már közeledett is a villamos, akkor fordult be az újonnan épített vonalon a Jermolajev utcáról a Bronnajára. Amikor kifordult, és kiért az egyenes pályára, váratlanul kigyulladt benne a lámpafény, a kerekek nyikorogva felgyorsítottak.
Az óvatos Berlioz, noha biztonságos helyen állt, úgy döntött, mégiscsak jobb, ha visszamegy a forgókerék mögé, megfogta újra egy másik küllőjét, és egy lépést tett visszafelé. Keze megcsúszott, és lesiklott a kerékről, lába feltartóztathatatlanul, mintha jégen állna, csúszott lefelé a villamos sínpályája felé lejtőkövezeten, másik lába a levegőbe emelkedett, és Berlioz a sínekre esett.
Hasztalan igyekezett megfogózni, hanyatt vágódott, s tarkóját, noha nem túlságosan erősen, megütötte. Felnézett, és odafenn még meglátta - bár arra már nem ért rá gondolni, hogy jobb vagy bal felől - az immár aranyszínűre fényesedő holdat. Sikerült oldalt fordulnia, őrjöngő sietséggel hasához húzta a lábát, megfordult, és meglátta a feltartóztathatatlan sebességgel feléje robogó villamoson a női kocsivezető rémülettől falfehér arcát, vérvörös karszalagját.
Berlioz nem kiáltott, de az utca körülötte megtelt ijedt női sikoltozással.
A vezetőnő megrántotta az elektromos féket, a kocsi orra a földbe fúródott, aztán felugrott, és az ablakokból csörömpölve hullott ki az üveg. Berlioz agyában valami felüvöltött: „Csak nem?!...” Még egyszer utoljára felvillant a hold, de már darabokra szakadt, és azután elsötétült a világ.
A villamos átgázolt Berliozon, és a Patriarsije Prudin, a sínek mellé a kövezett lejtőre sötét, kerek tárgyat dobott ki. A sötét tárgy visszagurult a lejtőn, és a kocsiút kövezetén ugrándozott.
Berlioz levágott feje volt.
11 notes · View notes
a-sziv-dadogasa · 10 months ago
Text
Mikor elalvás előtt egy gyengéd csókot ad a homlokodra és mégjobban magához ölel... Édes istenem de hiányzik...
100 notes · View notes
xmaspictures · a month ago
Photo
Tumblr media
Beautiful christmas images! Follow us or reblog if you like it!
46 notes · View notes
rozsablog · 10 months ago
Text
Nem véletlenül utálom kiskoromtól kezdve a karácsonyt. Mindenki azt hangoztatja "A karácsony a család ünnepe, mikor összegyűlünk a szeretteinket és ünneplünk.."
Meg a nagy faszt. Kurvára nincs együtt a család már évek óta, és soha nem is lesz..
111 notes · View notes
memories-will-kill-you · 10 months ago
Text
Karácsony
Hitem elvesztve
ülök itt köztetek
boldogtalan emberek
magukat boldognak tettetve
beszélgetnek
vagy inkább hazugságokat terjesztve
magukat istenítve
ítélkeznek feletted
közben magukkal sincsenek megelégedve
boldogtalan emberek gyülekezete
egy boldogtalan ünnepet boldognak tettetve
82 notes · View notes
bttnxx · a year ago
Text
Összebújva filmetnézni egy hideg délutánon közben forró csokit inni felér bármivel
4K notes · View notes
l6i · 10 months ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Boldog Karacsongyot for evribodri! 
72 notes · View notes
famoussoulroadbandit · 10 months ago
Text
Mikor még karácsonykor is veszekedés van...
Nos, ez egy hatalmas visszaigazolás arra,hogy elvan baszva a családod.
74 notes · View notes