Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
Fun Fact
There are 44.6 Billion blog posts on Tumblr.
Trending Blogs
#karakedi

Mylene'in kolyesi tikki'nin marinette'e doğum gününde verdiği hediyeye (kolyeye) çok benziyor . Mylene bir mucize kullanıcısı olmayabilir ama ailesinden belki bir mucize sahibi vardır . Ve miras kalmış olabilir . Bence bu bir tesadüf değil 4. Sezonda flashbacklerinde (geriye dönüş sahneleri) görebiliriz. Unutmayın mucizede hiçbir şey tesadüf değildir..

image
1 notes

Marinette'nin saçlarını açtığı zamanları hatırlıyor musunuz? Bir bu sahnede,Beyaz Kedi bölümünde Adrien'la birlikte oldukları zaman ve Adrien'dan ayrılacağı sahnede. Marinette, saçlarını özgüvenli hissettiği zamanlarda açıyor. Son bölümde saçlarını, Adrien ve Kagami gülüşürken bağlamıştı çünkü onları gördüğünde büyük bir hüzne kapıldı…

image
4 notes

Adrien'ı Marinette'e “Sadece arkadaşım” dediği için linçleyenler, Adrien, aile sorunları ile büyümüş, annesi yok, babası ona iyi davranmıyor, arkadaşlık ve sevgi kavramlarını yeni yeni öğreniyor. Ayrıca Adrien'ın Marinette'i nasıl koruduğunu biliyoruz. Lütfen küçük sebeplerle Adrien'a nefret kusmayın!

image
2 notes