Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#kemalistbiradam
yorgunyazici · a day ago
Text
Tumblr media
Seni tüm kusurlarınla, yaralarınla, yaşanmışlıklarınla, korkularınla, sevip sevmediğim tüm özelliklerine bütünüyle kalbimle sarılıp seveceğim. Seni sen olduğun için seveceğime yemin ederim.
26 notes · View notes