Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#kender
oldschoolfrp · 10 days ago
Photo
Tumblr media
Raistlin, Caramon, Earwig Lockpicker, and Sir Gawain free a ghost bound to a ruined keep (Larry Elmore, from Dragonlance story “Raistlin and the Knight of Solamnia” by Margaret Weis and Tracy Hickman, Dragon 154, February 1990)
182 notes · View notes
greenedera · 3 days ago
Photo
Tumblr media
The kender: the eternal children of Krynn, or a band of thieves, depends on who you are talking about them. The free-spirited kender observe few boundaries and even fewer laws, getting on the wrong side of almost everyone they meet. A new series of character fanart for the Dragonlance Nexus, dedicated to the homebrew 5th edition of Dungeons and Dragons. Commission for Dragonlance Nexus website, for any repost, ask me for permission, thank you. Artstation: https://www.artstation.com/artwork/wJ84k5
20 notes · View notes
fisitronsflame · 6 months ago
Photo
Tumblr media
Curious kender. 
18 notes · View notes
homregeszet · a year ago
Text
Kedves Ásatási Naplóm: Cigándi ásatási történetek
Vajon mit ástak a Herman Ottó Múzeum kollégái egy tó partján Cigándon? Talán vicces, de éppen itt lesz Cigánd város tanuszodája.
Tumblr media
Ma már ez a tó nem létezik, de fontos gazdaságtörténeti szerepet töltött be annak lecsapolásáig, a cigándiak számára. 1850-ig, a Tisza bodrogközi szabályozásáig élővízként csillogott a Kistónak nevezett tavacska Kiscigánd házai között. Most a tanuszoda építése előtt a vízpart múltját vizsgáljuk - nagyon érdekes ipartörténeti eredményekkel. Ahol a cigándi múzeumporta (http://www.muzeumporta.hu/soregi-haz) textilfeldolgozást bemutató néprajzi tárlata kezdődik, ott ér véget a mi régészeti feltárásunk.
Tumblr media
Milyen vékony mezsgye választja csupán el a néprajzot és a régészetet? Cigándon például csak egy keskeny tó. Az egyik parton a múzeumporta mutatja be, hogyan is készült kenderkócból fonal, a tó túlpartján több tucat gödör árulkodik a nyersanyag előkészítéséről.
Tumblr media
Több mint kétszáz régészeti objektum található mindössze 2000 négyzetméternyi felületen. Ezek között kiemelkedő számban találtunk sírokhoz hasonlatos, lekerekített sarkú téglalap alakú, vagy ovális gödröket. Ám temetkezések helyett ezek a lépcsőzetes padkákkal összeszűkülő mélyedések egykori kenderáztató gödrökként szolgáltak. Nem véletlenül a tó partjára ásták őket, oda, ahol a magas talajvízszint okán szinte mindig vizenyős, nedves környezetbe lehetett puhítani a kenderkévéket. 
Tumblr media
Leleteik alapján az Árpád-kortól egészen az újkorig – minden bizonnyal az 1850-es vízrendezésig és a tó lecsapolásáig – ástak ide ilyen kenderáztatókat. (Persze sokan a Tiszára hordták áztatni a kévéket, és ez a szokás a 19-20. századtól egyeduralkodóvá is vált. Ekkortól már nem is említettek gödrös áztatási módot Cigándon.)
Tumblr media
Baksálás, kenderáztatás után - Szent István Király Múzeum, CC BY-NC-ND (Forrás: http://forumhungaricum.hu/kiallitas/hogyan-keszult-az-egykor-hires-magyar-kender/)
A nedvességtől megpuhított kévéket ezután összetörték és a rostokból szöszt készítettek, a fonal alapját. A hosszú száraz napoknak egy záporeső vetett véget az ásatáson, mely rövid idő alatt feltöltötte a kiásott objektumainkat esővízzel. Így (sajnos) láthattuk eredeti funkciójuknak megfelelően, vizesen is a kenderáztatóinkat.
Tumblr media
Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik… vagy éppen úgy jár a korsó, hogy eltörik, mire egy kutat ásnak oda. 
Tumblr media
A cigándi Kistó partján pontosan egy tucat kutat (kis nyelvtörő:) tártunk fel. Az egyszerű földbe mélyített aknakutatól, a kivájt fatörzsből készített bodonkutakon át, a deszkából ácsolt fabélésű kutakig előfordultak víznyerőhelyek a feltáráson.
Az újkori eredetű kutak közül kiemelkedő objektumnak bizonyult egy fabéléses kútakna. A kiásott munkagödörében tölgyfadeszkákból ácsoltak számára négyszögletű béletet, majd a gödröt visszatömedékelték földdel. A tömedék megszűrte a vizet, a fabélés kidúcolta az omlékony homokos altalajt.
Tumblr media
Egy méterre a kúttól egy szinte ép, 18. századi korsó hevert. Vajon ebből a kútból hordták vele a vizet? … Nem. 
A választ a rétegtani (stratigráfiai) helyzete adta meg. A környéken ugyanis több egymásra ráásott (szuperpozícióban lévő) kenderáztató gödör volt, melyeket még később megbolygatott a jelen kút készítője, amikor kiásta a víznyerőhely számára a munkagödröt. Itt egy többszörös ráásás történt, melyek közül a legkorábbi gödörben hevert a korsó és csak a legkésőbbi objektumként született meg a kút. 
 „Hej halászok, halászok, mit fogott a hálótok…”A Tisza partján, a Bodrogközben valóban szinte minden a vízzel kapcsolatos.
Tumblr media
Kép forrása: Herman Ottó, A magyar halászat könyve
Mint fentebb már említettük, létezett egy belső tó, melynek partján kenderáztató gödrökről és víznyerő kutak tucatjai sorakoztak.
Tumblr media
Ahogy távolodunk a lecsapolt Kistó peremétől egyre több „szárazföldi” tárolóvermet találunk. Ám ezekben is vannak „vizes” leletek. A napokban több hálónehezékre bukkantunk. Herman Ottó, A magyar halászat könyvében részletesen beszámolt a különböző hálótípusok súlyairól és lejegyezte, hogy az egyes nehezékeken azok jellegzetes egyoldalú kopásnyomai tanúskodnak halászati használatukról. Kőből és égetett agyagból készült, gyöngyszerűen átlyukasztott hálónehezékeket találtunk egy 16. századi és egy újkori gödörben. Ezek a kissé megkopott, hengeres súlyok is mesélnek az egykori cigándi halászokról. 
Tumblr media
  Az ásatási menü végére, „desszertnek” hagytuk egy Árpád-kori kemence kibontását. A fénykép középpontjától jobbra látható vöröses kerekded folt az egykori szabadtéri kenyérsütő búboskemence sütőfelülete és oldalfalai, belsejében a boltozatának beomlott maradványaival. Délkeletre nyíló szája előtt (az uralkodó széljárással ellentétben) munkagödör volt, ahonnan táplálták a tűzteret.
Első írásos említésében Zygand névalakban írták le a települést, 1289-ben. Körülbelül ugyanebben az időben készült ez a zygandi kemence is.
Történetünk végére érve búcsúzik a csapat: dr. Szörényi Gábor András, Nagy S. József, Nagy Zoltán és a szatmári munkások.
Tumblr media
dr. Szörényi Gábor András
36 notes · View notes
tlaquetzqui · 10 months ago
Text
Saw a thing saying kender (who 5e seems to have exported beyond Krynn?) are kleptomaniacs. No, kender respect property rights; they tend to be lawful good, IIRC.
It’s just their concept of property rights does not include “ask before you pick up other people’s cool stuff and look at it” and “make sure you put other people’s cool stuff back where you found it when you’re done looking at it, rather than putting it in your pocket and forgetting about it”. They’re obsessively curious airheads, not kleptomaniacs.
16 notes · View notes
libraryogre · 2 months ago
Text
I have said it before, and I will say it again
Tieflings fill a niche that in earlier editions were filled by drow.
Post-Pathfinder, goblins filled the fandom niche that were once filled by kobolds in the 3e era.
Pathfinder goblins are just kender who need a bath and a dialect coach.
2 notes · View notes
theoutcastrogue · 10 months ago
Photo
Tumblr media
Cade - Rogue (Thief) from Characters for the Roll for Combat Podcast 1 by Sheppi TSRodriguez
14 notes · View notes
sketcholivia · 2 years ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Some older things I never got around to posting, but still like.  
Celina, the ambassador turned assassin and various Kender arts.  Leoril, the half-orc Barbarian and Mezandrius the firbolg, plus Quinten has made appearances in Kender’s game too.
2K notes · View notes
raistlin-archmagus · 10 months ago
Text
Krynn
Someone: Walking downtown.
Someone: Walking fast.
Kender: HEYYYYYYYYYYYY!
Someone: Walking faster-
7 notes · View notes
Photo
Tumblr media
The beginning of several miniatures for a friend as part of an ongoing trade of creative skills. This miniature was designed in Hero Forge by her as a gift for someone, but printed on a resin printer. This was  much smoother to work with than the last Hero Forge mini I painted! That said, the first Hero Forge miniature I painted was years ago, and as such was their early premium material. I believe it’s changed since, and hopefully I’ll get a chance to check it out in the future.
The title lists the mini as a Kender, as that’s what the recipients’ character is. The Gnome option was used on Hero Forge for this look, however.
I need to work on my photography skills when it comes to painted miniatures. It’s either just out of focus, or showing every spec of dust or the errant brush stroke not normally visible to the naked eye. I need to figure out how to capture that in-between level of detail. I have a photo box, multiple backdrops, plenty of light options, and an Olypmus e-520 digital SLR. My phone camera is nothing to complain about, either. So I assume I need to work on my actual camera settings. You can also view this mini on my facebook, instagram, and deviantart pages. I’ve opened a website that will become my main page, but I will still be sharing things here and on social media. ;)
8 notes · View notes
oldschoolfrp · a year ago
Photo
Tumblr media
Verminaard and Ember intimidate Lord Toede while Tasslehoff Burrfoot looks on, in Jeff Easley’s cover art for AD&D Dragonlance module DL2: Dragons of Flame by Douglas Niles, TSR, 1984
151 notes · View notes
greenedera · 2 days ago
Photo
Tumblr media
While Kender are the children of Krynn, Half-Kender are the adolescents. Half-Kender always walk the line between the world of Kender and the world of humans, never quite fitting in to either world. A new series of character fanart for the Dragonlance Nexus, dedicated to the homebrew 5th edition of Dungeons and Dragons. Commission for Dragonlance Nexus website, for any repost, ask me for permission, thank you.  https://www.artstation.com/artwork/wJ84k5
11 notes · View notes
fisitronsflame · 7 months ago
Photo
Tumblr media
Ready for adventure!
2 notes · View notes
fantasticfelicityfox · a year ago
Text
Kender are by far the best fantasy race invented
17 notes · View notes
thesynthesist · a year ago
Quote
I’ve often wondered why we say ‘you’ve caught a cold’. I mean, no one I ever knew went out after a cold. And I’ve certainly never heard of anyone going cold chasing. It seems to me to make more sense to say the cold’s caught you.
Tasslehoff, Dragonlance
16 notes · View notes
progarden · 7 months ago
Video
Tavalyi aratás utáni bomba siker után a vállalkozás idén volumen növelést hajtott végre!.. és te hogy élsz? Még mindig bérből & fizetésből?🤣🤪😂
1 note · View note
authorkims · a year ago
Text
Have you ever misread a paragraph and then had a completely different take on on a character?
My favorite misread affected how I imagined a character all the way through a series, and added to my great amusement of that characters antics.
The character was #TasslehoffBurrfoot from #Dragonlance. Because of the constant references to his whiskers and furry feet, I kept picturing him not as a halfing/hobbit-y type, but as a large, anthropomorphic river otter. The quirks of the #Kender race seemed aptly suited to an otter race and it made perfect sense in my head.
3 notes · View notes