Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#kesitler
siirduvarim · 3 years ago
Text
Bu yaşlarını severek ve sevilerek geçireceksin diyorlardı sürünerek ve sinir hastası olarak geçiriyorum.
13K notes · View notes
ddghggdss · 3 years ago
Text
Bir yerde okumuştum; "bazı çiçekler susuzluğa ve unutulmaya dayanır." diye. O gün bir çiçek olabileceğime tüm kalbimle inandım.
4K notes · View notes
ddghggdss · 3 years ago
Text
Otobüste cam kenarına oturup, dışarıyı izleyip sevdiğin şarkıları dinlemenin  birçok şeyden daha çok huzur verdiği gerçeği.
1K notes · View notes
siirduvarim · 3 years ago
Text
Erkek ya da kadın, ikisinin de bildikleri doğrudur; Ama kadının tahmin ettiği her şey, erkeğin emin olduğu şeyden daha doğrudur.
3K notes · View notes
birkahramanvar · a year ago
Text
Yüzleşmediğin herşey sırtına yük olur. İyi veya kötü. Yüzleş ve rahatla...
@hafiezhar
152 notes · View notes
biracizdilhun · 3 years ago
Photo
Tumblr media
“sizse hep konuşursunuz, sığınıp kof sözlere, kaçarak kendinizden.” || Metin Altıok
129 notes · View notes
siirduvarim · 3 years ago
Text
Belki tıpta yeri yok ama birinin basitliğini erken fark etmek de hayat kurtarır.
2K notes · View notes