Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#kitapkurdu
saireyn · 2 years ago
Quote
Tuhaf biri olduğumu, beni kuşkusuz bu yüzden sevdiğini ama belki günün birinde yine aynı sebepten nefret edebileceğini mırıldandı...
Yabancı, Albert Camus
3K notes · View notes
sanasevmekyakisirdi · 2 years ago
Text
Tumblr media
2K notes · View notes
saireyn · 3 years ago
Quote
Etrafınıza şöyle bir göz gezdiriniz. Gerçek hayat denilen şeyin ne olduğunu, nerede olduğunu bilmiyoruz bile! Kitaplarımızı, hayallerimizi elimizden alsalar, öylece ortada kalakalacağız.
Yeraltından Notlar, Dostoyevski
2K notes · View notes
saireyn · 2 years ago
Quote
Yerini vaktinde terk etmeyi bilmek gerçek olgunluktur, sadece acizler kalmakta ısrar eder...
Victor Hugo
2K notes · View notes
saireyn · 2 years ago
Quote
... ve acının çoğu kez tek başına yaşandığı bir dünya.
Albert Camus
1K notes · View notes
handanben · 2 years ago
Text
Tumblr media
insan 16 yaşındayken dünyayı değiştireceğini düşünür. 
18 olduğunda düşünceleri sert bir kayaya çarpar.
20 yaşına geldiğinde hiçbir şey değiştiremeyeceğini anlar
25 yaşına geldiğinde ise dünyanın onu değiştirdiğini fark eder.
Ve insan 25 yaşında ölür,
75 yaşında gömülür.
439 notes · View notes