Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#kitaplar
siirduvarim · 3 years ago
Text
Bu yaşlarını severek ve sevilerek geçireceksin diyorlardı sürünerek ve sinir hastası olarak geçiriyorum.
13K notes · View notes
sokaktakiyazar · 2 years ago
Quote
Birbirine ihtiyacı olanlar özenle uzak duruyor birbirinden..
Şükrü Erbaş
8K notes · View notes
sokaktakiyazar · 3 years ago
Quote
İnsanı sessiz kalmaya zorlayan acı, onu bağırmaya zorlayan acısından çok daha ağırdır.
Füruğ Ferruhzad
6K notes · View notes
sokaktakiyazar · 3 years ago
Quote
Bazen bir an için kalkıp gitme, bağları koparma cesaretini buluyorum kendimde. keşke nereye gideceğimi bilsem. herhalde giderdim..
Goethe - Genç Werther’in Acıları
6K notes · View notes
sokaktakiyazar · 2 years ago
Text
Bu akşam anladım ki, bir insan diğer bir insana bazen hayata bağlandığından çok daha kuvvetli bağlarla sarılabilirmiş.
Sabahattin Ali
5K notes · View notes
sokaktakiyazar · 2 years ago
Text
Görmezden gelin, ses etmeyin, cevap vermeyin. Sessizlik herkesi mahveder.
Charles Darwin
5K notes · View notes