Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#kitaptan alıntı
zynhamus · 2 days ago
Text
Tumblr media
Gülüp eğlenmeliydim Su gibi akmalıydım şu yaşımda,
Oysa ağır ağır düşünüyorum geleceği...
Kaç gecem daha böyle huzursuz geçecek¿
Beni felaketler değil düşünmek mahvedecek...
30.07.2021 00:47 #newsharing
115 notes · View notes
huzunlubirkul · 2 years ago
Text
Ne zaman dünyaya daldığımı anlasam ışıkları kapatıp selâ dinlerim. Ölümü tefekkürden âlâ nasihat yoktur. Ölümden âlâ nasihat yok.✨🕊
“Nasihat istersen Ölüm yeter.”
|Mektubat|
2K notes · View notes
zynhamus · 3 days ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Oysa ben bir akşam üstü oturup
Turuncu bir yangının eteklerine,
Yüreği avuçlarımda atan bir can yoldaşıyla Dünyayı ve kendimi tüketmek isterdim....
Şükrü Erbaş
28.07.2021 20:47 #newsharing
125 notes · View notes
ag-qara · 3 years ago
Text
Mesela neden senin odanda duran, sen sandalyende ya da çalışma masanda otururken, uzanırken, ya da uyurken, seni bütünüyle gören mutlu bir dolap değilim? Neden değilim?
1K notes · View notes
zynhamus · 5 days ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Ona de ki;
insan hasretin atlası olunca anlıyormuş,
Dünya kaç bucak....
Sonra de ki;
yarım bırakılan hikayeden,
başka bir şey değilmiş Hayat....
Seçil Oğuz
26.07.2021 17:29 #newsharing
141 notes · View notes
visalvaktii · a year ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
"Yapayalnız dolaşıyor bu çağın insanı. Çünkü birlikte yürüyecek kadar güvenmiyor kimse birbirine..."
Nuri Pakdil
492 notes · View notes
ulkigalien · 4 years ago
Photo
Tumblr media
514 notes · View notes
visalvaktii · 3 years ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
Çay kadar sıcaklık, kahve kadar yalnızlık ister kimileri… Mehmet Deveci
312 notes · View notes