Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

Tumblr has over 100 million blogs, and only 167 employees.

Trending Blogs
#magyar tumblisok

Elbuktam

Be kell látnom ismét igy jártam. Én, ki’ mindig motiváltan és pozitívan áltam mindenhez elvesztettem minden hitem. Önmagammal szemben

2 notes · See All
image

Sodródsz az árral, mint papírcsónak,

A bánat mi veled van, hajítsd tónak,

Hogy legyél a kertben, az egyetlen virágszál,

Hogy, aki letép, majd azt mondhassa: „Örökre vigyáz rád"…

TheBlackWolf

0 notes · See All
Next Page