Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#meditationteacher
vietnamzen · 2 months ago
Photo
Tumblr media
NHẤT THIẾT DUY TÂM TẠO. Thiền Sư Viên Minh. "Nhất thiết duy tâm tạo" không có nghĩa là tâm tạo ra hết, từ núi non đến trăng sao gì cũng tâm tạo ra. Không phải vậy. Mà nhất thiết duy tâm tạo nghĩa là THÁI ĐỘ của mình đối với cái thực tại mình đang đối mặt hằng ngày này. Niết Bàn hay địa ngục đều là thái độ của mình đối với cái thực tại này. Không phải là chúng ta làm cái gì đó để đi đến một cái niết bàn nằm ở đâu đó. Không phải như vậy. Ở đây là Niết Bàn hoặc ở đây là địa ngục hoặc ở đây là súc sanh, ở đây là ngạ quỷ hay thiên đàng. Nếu chúng ta ở đây và bây giờ có một cái tâm sáng suốt hoàn toàn vô ngã vị tha thì đó là tâm Phật, tâm Bồ tát. Nếu chúng ta hoàn toàn thanh tịnh giải thoát thì đó là tâm A La Hán. Nếu chúng ta hoàn toàn thuận pháp thì đó là tâm Tu Đà Hoàn. Nếu chúng ta hiền thiện vui vẻ thanh thoát thì đó là tâm các cõi trời. Nếu chúng ta sống đâu đó đàng hoàng có tình có lý thì đó là cõi người. Nếu chúng ta sống chỉ biết có ăn có ngủ chỉ biết hưởng thụ thôi thì đó là súc sanh. Nếu chúng ta mỗi ngày chỉ biết khao khát cái này khao khát cái kia, mong muốn cái này, mong muốn cái nọ thì đó là tâm ngạ quỷ. Nếu chúng ta muốn quyền hành, ở trong nhà thì muốn là gia trưởng, ra ngoài thì muốn điều khiển mọi người thì đó là tâm A tu la; hễ ai không nghe lời mình thì mình nổi sân. Nếu mình sống trong hung ác và đau khổ , vừa hung ác vừa đau khổ với những hung ác đó thì đó là địa ngục. Do đó thái độ của mình đối với cái thực tại này như thế nào là quyền tự do của mỗi người. Thiền Sư Viên Minh. #vietnamzen #vietmeditation #thientruclamyentu #ThiensuVienMinh #zenmaster #zenbuddhism #meditationteacher #zenpractice #zen #meditação #meditation #méditation #meditate #zenwithliving #zeninlife #meditationtraining #meditationguide #howtomeditation #meditationinlife #moment (tại Gò Tháp - Di tích Quốc gia đặc biệt) https://www.instagram.com/p/CUJo2LLlU8_/?utm_medium=tumblr
2 notes · View notes
manavata · a month ago
Photo
Tumblr media
13/10/21 Manavata free health camp in BICCAVOLU విశ్వమానవతా సంస్థ ఉచిత హోమియో వైద్యాలయం బిక్కవోలు తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ దేశ్ 13 అక్టోబర్ 2021 పాత కేసులు 52 కొత్త కేసులు 4 మొత్తం 60 ఆఖరి కేసు నంబర్ 4138 డాక్టర్ ఎం నూకరాజు అసిస్టెంట్ కె వంశి. . . #yogaanywhere #meditationpractice #meditationmusic #yogabalance #yoga #healthblogger #meditations #meditationart #meditationteacher #meditation🙏 #yogaaday #meditationquotes #yogaaddict #yogaasana #healthcare #healthandfitness #meditationtime #healthbenefits #yogaathome #health #meditationspace #healthandhappiness #meditationretreat #healthandwellbeing #yogaart #meditation #healthandbeauty #yoga4growth #instik #healthandwellness https://www.instagram.com/p/CVAfdkQpncF/?utm_medium=tumblr
1 note · View note
oceanblue2904 · 7 months ago
Video
Deep Sea Moonlight Piano - check link in Bio 😇🙏🏻 #guidedmeditation #mindfulnessmeditation #meditations #meditationteacher #meditationtime #meditationspace #meditationquotes #meditationpractice #méditation #meditation #yoga #tibetanhealingyoga #yogainspiration #yogapractice #yogalove #yogagirl #yogaeverywhere #yogaeveryday #yogachallenge #yogateacher https://www.instagram.com/p/CORt4ctjAvE/?igshid=ahwpto273nqz
2 notes · View notes
immeditation · 9 months ago
Photo
Tumblr media
Hello, I’m Fotis De Tao.
If you have searched about meditation techniques in the past I’m sure that you have already heard how important is to breathe properly when meditate.
The correct breathing is vital not only for meditating purposes but for everything in your life. In the end, breathing is the procedure that gives you life.
If you start to breathe deep you will discover a new world. Everything in your life will become easier and deeper. You will be able to spend more energy during your day, you will be more focused on what you do, your immune system will be boosted, your digestive system will work better, you can eliminate stress, anxiety, fear and many other benefits.
Deep breathing is simple but it needs a good guidance and practice. After you have trained yourself to breathe deep it will be very easy to do it for the rest of your life.
In this guide I will explain to you what is ‘Anapanasati’. Or in other words 'conscious breathing’. Or in other words 'the breathing meditation’.
Anapanasati is when you breathe consciously, when you realy become one with your breath. This is very important in order to control your breath and train yourself so you can breathe deep and benefit yourself, as I said before.
Because deep breathing is very important and very beneficial for your life I would like to offer you a small gift.
Click on the link in my bio and go to “downloads” page so you can get a copy of a simple step by step guide for deep breathing.
Do you want to learn more about this topic? Check my blog! There are plenty of interesting articles. There is a link in my bio.
If you like this guide please leave a comment below.
Stay tuned and relaxed! 🧘‍♂️
.
.
.
.
.
.
.
.
https://www.instagram.com/p/CJ8nfJRMr6I/?igshid=3ctdfxqyeoes
1 note · View note
mariapapapetros · 9 months ago
Video
#meditation #meditationpractice #prayer #mariapapapetros #meditationteacher (at Sugar Land, Texas) https://www.instagram.com/p/CLUg47xngCc/?igshid=hkadtg1o7dnv
1 note · View note
mantrayogameditation · 9 months ago
Photo
Tumblr media
What is life? Birth till Death! And experience or awareness which happens and passing by. A Neo Man..on move for Collection of memories and experience in the form of knowledge or wisdom📚.... 👣Walking🚶 to be happy is false phenomenon. Walking to light path to experience,learn,love,share and care till alive. A Yogi is to share the bundle of wisdom for others wellbeing. Join to know #yoga #tantra #meditation #pranayama and #yogaphilosophy #physcotherapist #meditationteacher #osho (at Palolem Beach) https://www.instagram.com/p/CLPeUn5DJZO/?igshid=gwp6iceny3j0
1 note · View note
priitikana · a year ago
Video
Meditasyon inzvamız başladı. Kinhin... #kinhin #yuruyusmeditasyonu #walkmeditation #zazen #zen #meditasyon #meditation #aphroditeyoga #fatmanurkayralileyoga #yogaeğitimi #yogaöğren #meditationtime #meditativemind #meditationteacher #meditative (Bademler, Izmir, Turkey) https://www.instagram.com/p/CGsEMH-pRcN/?igshid=c22uatgutlnn
1 note · View note
vietnamzen · 3 months ago
Photo
Tumblr media
Trong kinh Pháp Cú Thí Dụ có câu chuyện: khi Phật ở Tính xá Kỳ Hoàn nước Xá Vệ, lúc đó có bốn Tỳ Kheo ngồi dưới cội cây bàn luận với nhau, trên đời này cái gì là khổ nhất? Một người nói, trên đời dâm dục là khổ nhất. Một người nói, sân hận mới là cái khổ nhất. Một người nói, đói khát mới là khổ nhất. Một người nói, kinh sợ mới là cái khổ hơn hết . Rồi họ tranh luận với nhau mãi mà không tột được nghĩa khổ. Phật nghe ben đến hỏi, các vị thuật lại những ý trên. Phật bảo: - Các ông chưa luận đến tột được ý nghĩa của sự khổ, cái khổ trong đời không có gì hơn là có thân. Tất cả những việc đói khát, nóng bức, kinh sợ, sắc dục, oán hận đều do có thân thôi. Lẽ thật phải đúng như vậy chăng? Tất cả thứ tạo tác trên đời nào là mưu mô, gian xảo, tranh giành, giết hại lẫn nhau là vì cái gì? Nếu ngoài thân thì là cho ai? Tham lam ái dục là vì cái gì? Cũng vì cái thân thôi. Sân hận thù nghịch là vì cái gì? Cũng vì cái thân. Đói khát kinh sợ cũng vì cái thân. Rõ ràng có thân là khổ, là chỗ tập trung cái khổ. Muốn hết khổ, muốn an vui thật sự phải làm sao? Tức là phải tìm ra cái nhân khổ, để trừ nhân đó thì được an vui. ( Trích trong "Nguồn Gốc Khổ Vui" - H. T. Thích Thông Phương giảng giải ) Www.thuongchieu.net #vietnamzen #thientruclamyentu #vietmeditation #thichthongphuong #zenmaster #meditationteacher #meditação #méditation #meditation #zen #zenpractice #meditationtraining #zenbuddhism #suffering #happiness #rootofsuffering #humanbody #enlightenment #buddha (tại Gò Tháp - Di tích Quốc gia đặc biệt) https://www.instagram.com/p/CThfVyVFFvN/?utm_medium=tumblr
1 note · View note
oceanblue2904 · 7 months ago
Video
Sunset Moon Meditation - checkout Link in Bio 🙏🏻😇 #meditation #guidedmeditation #mindfulnessmeditation #meditation🙏 #meditations #meditationteacher #meditationtime #meditationspace #meditationquotes #meditationpractice #méditation https://www.instagram.com/p/CNoarrKjbhJ/?igshid=1wt6lyk0a9nh1
1 note · View note
elementalgrowth · 2 years ago
Video
I. Sending out some reiki healing vibes tonight - leave your name and location below so I can include you in my meditation 🤗❣ . . @iamelementalgrowth #meditationtime #meditationteacher #healingenergy #reikipractitioner #highervibes #reikimaster #positvevibes #reikihealing #healingvibrations #reikienergy #vibrationalhealing #reikihealer #reikilove https://www.instagram.com/p/B119N4cH2Cb/?igshid=1r7sku9ec2aj6
2 notes · View notes