Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#meteerpeginhutamesi
siyahtanda-koyu · 21 hours ago
Text
Kötü geçen günümü birine anlatmak ve anlattıktan sonra geçti artık diyip bana sıkıca sarılmasını istiyorum.
16 notes · View notes