Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

Pressing J while looking at a Tumblr blog or home feed will scroll up on the page, pressing K will scroll down. This is helpful considering a lot of the Tumblrs feature infinite scrolling.

Trending Blogs
#moravian star

glad you got things working for you. like mentioned in my tutorial, I was ‘still trimming it here and there’ for the sizes to fit in the orb. so what I would do was trim the base of the spikes until it was the right length. b/c as you can see in the photo, the spike template is longer than I ended up using. but if you got your printer to adjust that in the 1st place that’s even better! :D

jojo56830-nights
jojo56830-nights
jojo56830-nights
25 notes · See All

Jaromír Nohavica - Jako dlouhá tenká struna

Jako dlouhá tenká struna
která čeká na mé prsty
jako promáčená Luna
když ji voda drží v hrsti
jako vraky na pobřeží
marná mince pro pokojskou
jako zvony městských věží
když se blíží cizí vojsko

Taková je ve mně tíseň
taková je tíseň ve mně
nezmění se nezmění se
dokud klavír hraje temně
takové jen písně umím
takové jen písně umím
jinak světu nerozumím

Jako list na konci větvě
když už říjen židle sklízí
jako ruce ale ne tvé
ruce chladné ruce cizí
jako dlouhá temná řada
našich slibů všechny směšné
jak můj dotaz Máš mě ráda ?
jak tvé ticho bezútěšné

Taková je ve mně tíseň
taková je tíseň ve mně
nezmění se nezmění se
dokud klavír hraje temně
takové jen písně umím
takové jen písně umím
jinak světu nerozumím

Jako břímě které nechci
a dál nesu bez úspěchu
jako ptáci ach tak lehcí
lehčí člověčího dechu
jako první nadechnutí
jak poslední probuzení
jako noc již mlčet nutí
jako láska které není

Taková je ve mně tíseň
taková je tíseň ve mně
nezmění se nezmění se
dokud klavír hraje temně
takové jen písně umím
takové jen písně umím
jinak světu nerozumím

1 notes · See All
Next Page