Tumgir
#mountains
visitheworld · 2 days ago
Text
Tumblr media
Krkonose National Park / Czech Republic (by Karol Nienartowicz).
1K notes · View notes
turnnoffyourmind · a day ago
Photo
Tumblr media Tumblr media
Believe
Puerto Natales, Magallanes, Patagonia Chilena.
470 notes · View notes
fluffygif · 2 days ago
Video
Can’t get enough of Appenzell views 💚
529 notes · View notes
stephiramona · a day ago
Photo
Tumblr media
.
319 notes · View notes
expressions-of-nature · 4 hours ago
Photo
Tumblr media
Stegastein, Norway by Chris Tostevin-Hall
279 notes · View notes
duettaeann · 2 days ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
2022.05.22
Serenity
278 notes · View notes
lionfloss · 2 days ago
Text
Tumblr media
Владимир Рябков
208 notes · View notes
gamzeblogs · a day ago
Text
Tumblr media
Beni sev
Beni sevin
Biriniz beni sevin
Bak burdayım , ben burdayım ....
248 notes · View notes
nature-hiking · 13 hours ago
Photo
Tumblr media
Dying glacier - Alpine Haute Route, June 2021
photo by: nature-hiking
191 notes · View notes
alperenlive · 2 days ago
Text
Tumblr media
Hatırlayın ki Rabbiniz size:
Eğer şükrederseniz, elbette size (nimetimi) artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir! diye bildirmişti.
İbrahim Sûresi 7. Ayet
İbrahim Suresi; Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. İçinde Hz. İbrahim’den ve ailesinden söz edildiği için bu adı almıştır. Sûre de başlıca imanın temel konuları olan Allah’a iman, peygamberlere iman, öldükten sonra dirilme ve hesap ele alınmaktadır.
Konusu
Sûre Allah’ın varlığı ve birliği, vahiy, peygamberler, öldükten sonra dirilme ve sorgulanma gibi temel inanç konularını ana hatlarıyla içermektedir. Bu çerçevede getirilen deliller, insanların aydınlatılması için indirilmiş olan vahiy, insanları Allah yolundan alıkoyanların kınanması, peygamberlerin görevleri, Hz. Mûsâ’nın peygamberliği ve kıssasından bazı kesitler, peygamberlere karşı olumsuz tavır takınanların başlarına gelen sıkıntılar, Allah’a güvenme ve itaat etmenin önemi, âhiret halleri, inkârcıların dünyadaki amellerinin değeri, âhirette şeytanın suçlulara karşı tavrı, orada müminlere verilen mükâfat, inkârcılara verilen ceza, Hz. İbrâhim’in duası, son olarak Kur’an’ın insanlığa gönderilmiş bir mesaj oluşu gibi konulara da temas edilmiştir.
184 notes · View notes
thebeautyofscripture · 2 days ago
Photo
Tumblr media
You have put more joy in my heart than they have when their grain and wine abound.
Psalm 4:7
148 notes · View notes
sitting-on-me-bum · 2 days ago
Photo
Tumblr media
The Jaw-Dropping Photography By Kaiyhun
212 notes · View notes
hueydarcy · 2 days ago
Photo
Tumblr media
found in nature
107 notes · View notes
liriusworldfaws · 11 hours ago
Text
122 notes · View notes
lionfloss · 23 hours ago
Text
Tumblr media
Peter Prehn
219 notes · View notes
sweetd3lights · a day ago
Photo
Tumblr media
 All rights reserved by Richard Beresford Harris
119 notes · View notes
coolthingsguyslike · a day ago
Photo
Tumblr media
132 notes · View notes
nature-hiking · 2 days ago
Photo
Tumblr media
sunset on the mountains 23/? - Alpine Haute Route, June 2021
photo by: nature-hiking
120 notes · View notes
c--a--b--i--n · 20 hours ago
Text
Tumblr media
75 notes · View notes
spectrologie · 2 days ago
Text
Tumblr media
Birdy
78 notes · View notes