Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

The majority of Tumblr users, 36%, are aged 18-34, a coveted market for most companies.

Trending Blogs
#my garden
image
image
image
image

On Monday there was this beautiful rime in my garden, formed overnight at -8°C.

3 notes · See All
image

orecchiette with dried tomato juice, mountain oregano, extra virgin olive oil with chilli, dried rocket, coconut flour, vino cotto

2 notes · See All
image
image
image
image
image

Đây là Ngọc thảo (chưa biết màu gì), mùi tàu, rau mùi và rau muối…những bạn này tưởng là đã mất nhưng lại quay về… Mùa hè các bạn lụi hết nên tưởng chết hết rồi nhưng thì ra vẫn còn hạt nằm chờ trong đất, đến mùa lạnh là nảy lên… Trồng cây nhiều khi có những bất ngờ kì diệu làm mình hạnh phúc như thế đó…

5 notes · See All
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Cứ buồn là lại ra nhà vườn chơi và tha cây về… rồi lại đau đầu sắp xếp quy hoạch lại vườn… Tình hình mê cả cúc rủ nữa. Chắc chỉ còn nước treo lên…

Hôm nay mình mua sung mỹ và hồng jumilia. Loại hồng trắng viền hồng. Loại này nghe nói là loại cắt cành khoẻ, bền mà dalat hasfarm ngta trồng cắt hoa bán. Mình cũng đang thiếu loại viền hồng này lại còn đc chị chủ bảo lấy đi chị bán rẻ cho. Nốt cây này là tròn 30 cây rồi, chỗ trồng hồng có 8m2 nên mới 30 cây đã thấy nhiều lắm. Đến giờ về các màu và form hoa mình thấy tạm đủ rồi, chưa còn cây nào muốn mua nữa… hi vọng có thể dừng mua hồng tại đây để có sức chăm các em cho tốt…

Cây ăn quả thì mình đã có sung mỹ, quất ngọt, táo thái, ổi ruby, khế ngọt (xin ở quê), mâm xôi… vậy thôi chắc ko mua gì nữa…

Ah mai mua nốt mấy cây đồng tiền lai và cúc vạn thọ đã đặt cho mẹ thôi…

Tưởng tượng mà có lấy chồng chắc phải làm 1 chuyến xe tải chở cây nếu nhà riêng có vườn rộng… chứ nhà mình chả ai thích chăm cây cả…

Ah nói đến chuyện lấy chồng, thì hôm nọ bác họ mình ở xa đến chơi xem chỉ tay cho nói là mình phải lấy chồng muộn mới tốt, lấy sớm sẽ 2 đời chồng. Thấy may quá. Mà quên ko hỏi bác muộn là khi nào mới lấy đc. Kể cho mẹ nghe thì mẹ bảo dì đi xem bói ngta bảo mình 32 tuổi mới lấy. Mà năm nay mình tuổi âm là 31 rồi. Có khi nào mẹ cũng tin là sắp lấy rồi nên mới ko giục gì mình cả… 😁 chứ giờ mấy tháng nữa sang 32 tuổi rồi mà có biết chú rể là ai đâu, chuyện lấy chồng nó cứ mông lung thế nào ấy, còn tưởng sẽ ko xảy ra nữa cơ…

6 notes · See All
Next Page