Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#my photography
nebulously-burnished · 20 minutes ago
Text
Tumblr media
Unknown photographer
My edit
0 notes
nebulously-burnished · 20 minutes ago
Text
Tumblr media
Unknown photographer
My edit
0 notes
melodi-blog · 21 minutes ago
Text
Herkesin hayatının belli kısmında olan bir insanım ben. Kimsenin hayatında sürekli olmadım, dile getirmediğim sürece kırıldığım anlaşılmadı, sorun var demediğim sürece her şey yolunda sanıldı, anlatmadığım sürece anlaşılmadım, hatta bazen anlattığımda bile anlaşılmadım.
@y-karadag
1 note · View note
seatoskyimages · 57 minutes ago
Text
The fury if the storm
Big Beach, Wild Pacific Trail near Ucluelet BC Canada
Tumblr media
1 note · View note