Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

40% of users visit Tumblr between 1 and 30 times a month.

Trending Blogs
#netflix

Düzenlenen en iyi hukuk kuralı bile, hak sahibi hakkını aramaya kalkmadıkça işlev görmez.

Bu yüzden, sosyal medyaya ilişkin düzenleme söyleminden sonra; bugüne kadar çocuk pornosu, sosyal medya üzerinden işlenen tehdit, hakaret, taciz gibi suçların yaptırımı yokmuş gibi davranmak, ancak cehaletin simgesi olur. Bugüne kadar hak arayışına girmemiş olmanız, bu suçların mevcut mevzuatta karşılığı, yaptırımı olmadığı anlamına gelmez. Sizin bugüne kadar bu suçlarla meşgul olmama eğiliminizi gösterir.

Dünyada emsalleri olduğu gibi, salt sosyal medyaya ilişkin kanun üstüne elbette detaylıca çalışılabilir ve düzenleme yapılabilir. Ama siz, size edilen bir hakareti yargı nezdinde ifşa edip taraf olmayı göze almadıkça; bu kanun da sizin hayatınıza dokunmayacak, yaşamınızda bir fark yaratmayacaktır.

Verilen o demeç, sosyal medyada hakları koruyan ve mağduriyeti engelleyen kanunu amaçladığını belirten bir demeç değildi. Doğrudan kullanım yasağına dayanıyordu ki bu açıkça bir hak, özgürlük kısıtlaması niteliğindeydi. Siz de sosyal medya hayatımızdan çıksın istiyorsanız ve destekliyorsanız, bunu anlarım, bir görüşe saygısız olma eğilimi taşımıyorum. Ama sırf bir siyasi görüşün ya da kimsenin destekçisi olacağım diye akıldan azade yorum yapmamayı öğrenmemiz gerek. Hepimizin açıkça duyduğu o söylemi, ısrarla ve manasız şekilde yukarıda örneklendirdiğim gibi savunmaya kalkan insanların, bunu bile sosyal medya üzerinden yapıyor olmasına çıldırıyorum. Temellendirmeniz cahilce, seçtiğiniz araç ise sizi komik duruma düşürüyor, yapmayın.

İlaveten bir not: Netflix bir “sosyal medya” mıdır?

5 notes · See All
image

Healer.

What an awesome series , I loved all the characters mostly someday news, ridiculously hot and charming #jichangwook , very cute and pretty #parkminyoung , it was my first series of ji chang wook and 2nd of park min young, there something different that I like about it.

I loved #jichangwook both role plays one intelligent, smart dashing action hero other clumsy, stuttering scared cat like,he aced both of them , and i am totally awed by his handsome manly face and muscular body.

The way there were surprises thrown at you throughout the series …ohhh and those twists and the chemistry between the main characters. It was worth it, i would really recommend this series for those who new to kdrama world, must watch it.

1 notes · See All
image

TWOGETHER

this show is so good. i like their chemistry and they have no slight trouble with the language barrier and i noticed it was running man’s previous pd who’s in charge of this series. i hope there will be more season after this. perhaps with different celebrities and places.

0 notes · See All

Homophobic stranger things fans who refuse to believe Will is gay because “iT hAsNt bEeN cOnFiRmEd” think the writers gave him a homophobic dad who called him slurs, made him a “sexually confused” boy who doesn’t like stereotypically masculine things and made people call him a fairy/girly for the fun of it??

17 notes · See All
Next Page