Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

Tumblr has over 100 million blogs, and only 167 employees.

Trending Blogs
#nicepaylasim

Kıskançlıktan kafamı duvarlara vuruyorum şu an


HÜSNÜ NEMLENDİRİCİ @afedersinsanane sanki Himalaya adalarından tropikal meyve getirdi aq havaya bak canım kocişim beni kırmadı canım çekti dedim hemen gitti aldı geldi. Siz kıskanmaya devam edin daha çok kudurursunuz UUB O O CD DIDO FYAZ BİTTER TRIO DIDO TRI
guldumnet
1 notes · See All

Daha da kötüsü konuyu ödev verip sana slayt hazırlayıp anlatırıyor


Göv Şantör aka CEVVAL @pillreder Üniversiteye geliyorsun dersine profesör giriyor seviniyorsun sana bi şeyler katacak diye sonra bi bakıyorsun profesör slayttan okuyup anlatıyor 15:04 · 18.01.2020 · Twitter for Android
guldumnet
2 notes · See All
Next Page