Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

40% of users visit Tumblr between 1 and 30 times a month.

Trending Blogs
#norwegian vocab

random norwegian words (a vocab list)

 • inherent - iboende
 • a personality - en personlighet
 • necessarily - nødvendigvis
 • insomnia - en søvnløshet
 • a mood - et humor
 • a dough - en deig
 • a filling - en fylling
 • a cuisine - et kjøkken
 • georgian - georgian
 • irritated - irritert
 • sedative - beroligende middel
 • cool - kul
 • hidden - skjult
 • to hide - å gjemme
 • to plan - å planlegge
 • nonsense - tull -et
 • a resource - en ressurs
 • real - ekte, virkelig
 • suddenly - plutselig
 • cocoa powder - kakaopulver - et
 • to allow - å tillate
 • slavic - slavisk
 • neutral - nøytral
 • to water - å vanne
 • a fountain pen - en fyllepenn
 • mayonnaise - majones
 • watercolor - vannfarge -n
 • comfort food - trøstemat -en
 • a rumour - et rykte
 • frozen - frossen
 • to thaw, unfreeze - å tine
 • raw -
 • gorgeous - nydelig, strålende
28 notes · See All

norwegian vocabulary - smells and noises

the brick by brick language learning challenge, task 7 - vocabulary - smells and noises

 • a smell - en lukt
 • perfume - parfyme (-n)
 • stinky - stinkende
 • sweet - søt
 • disgusting - motbydelig
 • to smell - å lukte
 • a noise - en lyd
 • a hum - en brumme
 • a speaker - en høyttaler
 • headphones - hodetelefoner
 • loud - høy (adjective)
 • quite - stille
 • mysterious - mystisk
 • beautiful - vakker
 • irritating - irriterende
 • weird - rar
 • noisy - støyende
 • loud - høyt (adverb)
 • to hum - å nynne
 • to sing - å synge
25 notes · See All
image

“Yes, mom, I swear I’m studying” aka Norwegian vocabulary from the 1st episode of She Ra and the Princesses of Power, season 5


å fokusere på- to focus on

å evakuere- to evacuate

invadert- invaded

å ødelegge- to destroy

irriterende- annoying

å styre- to lead (ex. a group)

å sverge- to swear, to pledge

dumdristig- reckless

en verdi- worth

et lysår- a light year

Verdensrommet- space

0 notes · See All

10. Mai

et forstadium  -  a precursor
Hvor sannsynlig er det at forstadiene skal utvikle seg til kreft?  -  How likely is it that the precursors will develop into cancer?
I cellen er transkripsjon forstadiet til proteinsyntese.  -  In the cell, transcription is the precursor to protein synthesis.

intetsigende a3  -  inane / meaningless / futile
Han ga et intetsigende svar.  -  He gave an inane answer.
Slike filmer er som oftest intetsigende.  -  Films like that are usually meaningless.

(en) overensstemmelse  -  accordance / agreement / correspondence
Enhet er bare mulig hvor det er overensstemmelse i tanker og handling.  -  Unity is only possible where there is agreement in thoughts and action.
Det jeg gjorde var i overensstemmelse med hennes ønske.  -  What I did was in accordance with her wish.

treffsikker  -  accurate / spot-on
Motstanderen var treffsikker.  -  The opponent was spot-on.
Det er en treffsikker parodi på Hollywood-action.  -  It’s a spot-on parody of Hollywood action.

å utvise v2  -  to expel / deport / display
I det minste blir han utvist.  -  At the least, he’ll be expelled.
Vi må utvise tålmodighet.  -  We must display patience.


Vær så snill og fortell meg om jeg har gjort noen feil.

hei-folkens
20 notes · See All

New/Useful Words and Expressions from Ptolemaios’ Port (Chapter 12)

Ptolemaios’ Port is a Norwegian translation of an English book. I own both the Norwegian translation and the original English, so I thought it’d be fun to compare the two as I’m learning new vocab!

Keep reading

nordic-language-love
5 notes · See All

uforsonlig - irreconcilable
adjective
ubøyelig, uforlikelig, bitter

sammenbitt - clenched, tense
adjective
hardnakket, stri

å imøtegå - refute
verb
argumentere mot, prøve å gjendrive

et agn - bait
noun
lokkemat (for fisk)

vassen - watery
adjective
som smaker mest vann; som inneholder mye vann; bløt
utvannet, slapp, uten kraft

an-american-in-norway
54 notes · See All

sval - cool (temperature)
adjective
(behagelig) kjølig

trassig - defiantly
adjective
ulydig

å misbillige - to disapprove
verb
mislike, ikke anerkjenne, kritisere

opprømt - zeal
adjective
glad, munter, i høy stemning

å grøsse - to shudder
verb
plutselig skjelve, kulse

an-american-in-norway
8 notes · See All

likegyldig - indifferent
adjective
uvesentlig, uinteressant

kyndig - literate, knowledgeable 
adjective
som har kunnskap, er dyktig

en gærning - madman
substantiv
ustyrlig person

(i) særdeleshet - in particular
substantiv
særlig, spesielt

å krympe - to shrink
verb
trekke seg sammen, skrumpe inn
vri seg, ynke seg

an-american-in-norway
40 notes · See All

norsk | español | english

~*~

hofte (m/f) | cadera (f) | hip

rumpe (m/f) | culo (m) | butt

genitalier (m.pl) | genitales (m.pl) | genitals

penis (m) | pene (m) | penis

vagina (m) | vagina (f) | vagina

testikkel (m) | testículo (m) | testicle

kjønnsleppe (m/f) | labio (m) | labium

bein (n) | pierna (f) | leg

lår (n) | muslo (m) | thigh

kne (n) | rodilla (f) | knee

legg (m) | pantorrilla (f) | calf

ankel (m) | tobillo (m) | ankle

fot (m) | pie (m) | foot

tå (m/f) | dedo del pie (m) | toe

tånegl (m) | uña del pie (f) | toenail

fotsåle (m) | planta (f) | sole

hæl (m) | talón (m) | heel

akillessene (m) | tendón de Aquiles (m) | achilles

~*~

Please let me know if I’ve made any mistakes!

nordic-language-love
25 notes · See All

å gjennomføre [v2] - to carry out, to go through with, to implement, to complete

 • Han gjennomførte to semestre på universitet (He completed two semesters of university)
 • Før vi skriver under denne kontrakten, må vi gjennomføre en risikovurdering (Before we sign this contract, we need to carry out a risk assessment)
 • Det er viktig å gjennomføre en grundig oppvarming før du begynner å trene (it’s important to perform a thorough warm-up before you start exercising)

rimelig [adj/adv] - reasonable / reasonably | urimelig - unreasonable

 • Det er en rimelig forslag (That’s a reasonable suggestion)
 • Disse kravene er helt urimelige! (These demands are completely unreasonable!)
 • Jeg er rimelig sikker på det (I’m reasonably sure about that)

aktuell [adj] - relevant, topical, current | uaktuell - obsolete, irrelevant

 • Det er ikke et aktuelt spørsmål (That’s not a relevant question)
 • Vi studerer aldri aktuelle bøker på skolen (We never study current books at school)
 • Han vil bevise for kritikerne at han ikke er uaktuell (He wants to prove to the critics that he’s not obsolete)

hensyn [nnt] - respect, consideration

 • Det er ansvaret til foreldrene å lære barna sine å ta hensyn til andre (It’s the parents’ responsibility to teach their children to have respect for others)
 • Det er viktig å vise hensyn til andre bilister når man kjøre (It’s important to show respect to other motorists when you drive)
 • mht = med hensyn til

nydelig [adj] - lovely, gorgeous

 • Hunden din er så nydelig! (Your dog is so gorgeous!)
 • Selv om leiligheten er nydelig, den er altfor dyr (Even though the apartment is lovely, it’s far too expensive)
 • For en nydelig utsikt! (What a lovely view!)

Hvis jeg har gjort noen feil, vennligst fortell meg! :)

104 notes · See All

I’ve been learning Norwegian for a little over a year now, and I recently switched my phone language to Norwegian! It’s a great way to learn vocab in context and get a feel for the language. Here are some of the useful words that I’ve learned:

verbs

å oppgi - to give up/away information, to enter something (into a computer)
å avbryte - to cancel
å låse - to lock
å låse opp - to unlock
å trykke - to press, push, touch
å oversette - to translate
å følge - to follow
å redigere - to edit
å fjerne - to remove, clear (a message)
å slette - delete
å lagre - to store, save (data)
å søke - to search

nouns

innstillinger - settings
en meny - a menu
et kamera - a camera
et bilde - a photo
en knapp - a button
en varsling - a notification
en telefon - a phone
et abonnement - a subscription
et svar - a reply
kontakter - contacts
følgere - followers
en profil - a profile
et bokmerke - a bookmark
en melding - a message
et brukernavn - a username
et nettsted - a website
et profilbilde - a profile picture
en e-post - an email

I’m still learning, so please let me know if you see anything that needs to be corrected! Good luck with your learning, friends!

(Flag Photo by Mikita Karasiou on Unsplash)

studiousliz
53 notes · See All

en sjef - a boss
foreldre - parents
(en forelder - a parent)
en familie - a family
en kjæreste - a partner (romantic; a girl/boyfriend)
en far - a father
en farfar - a grandfather
ei bestemor - a grandmother
barn - children
(et barn - a child)
ei mor - a mother

15 notes · See All

ei tåke - a fog
et regn - a rain
en snø - a snow
ei sol - a sun
en temperatur - a temperature
ei værmelding - a weather forecast
en vind - a wind
en paraply - an umbrella
ei regnjakke - a rain coat
en vinter - a winter
en sommer - a summer
en høst - an autumn
en vår - a spring
en is - an ice
en storm - a storm
det regner - it rains
det skinner - it shines
det snør - it snows

22 notes · See All

ja - yes
nei - no
ok - okay
hei - hello
takk - thanks
ha det - bye
vær så snill - please
jeg - I
jeg liker - I like
jeg møter - I meet
ei kvinne - a woman
en mann - a man
og - and
eller - or
dette - this
ei jente - a girl
en gutt - a boy

2 notes · See All

image
 1. å avholde seg | to abstain
 2. å barbere seg | to shave
 3. å bekymre seg | to worry
 4. å brekke seg | to throw up
 5. å bry seg om | to care about
 6. å forelske seg (i) | to fall in love (with)
 7. å forlove seg | to get engaged
 8. å forsove seg | to oversleep
 9. å forspise seg | to overeat
 10. å gifte seg (med) | to get married (to)
 11. å glede seg til | to look forward to
 12. å grue seg | to be afraid
 13. å ha på seg | to wear
 14. å kjede seg | to be bored
 15. å kle på seg | to get dressed
 16. å klippe seg | to get a haircut
 17. å konsentrere seg | to concentrate
 18. å legge seg | to lie down
 19. å oppføre seg | to behave
 20. å pensjonere seg | to retire
 21. å sette seg | to sit down
 22. å skamme seg | to be ashamed
 23. å sole seg | to sunbathe
 24. å skynde seg | to hurry
 25. å unskylde seg | to apologize
280 notes · See All

Animal Names In Norwegian!

in order:

 • kylling - chicken
 • ku - cow
 • sau - sheep
 • fugl - bird
 • katt - cat
 • gris - pig
 • hund - dog
 • hest - horse
 • fisk - fish

special thanks to @polyglotlilypad for inspiring me with their amazing vocab posts!! :)

barelybilingual
barelybilingual
barelybilingual
barelybilingual
barelybilingual
barelybilingual
barelybilingual
barelybilingual
barelybilingual
barelybilingual
8 notes · See All

norwegian vocabulary - music / radio

the brick by brick language learning challenge, task 9 - vocabulary - music/radio

 • music - musikk(-en)
 • radio - radio(-en)
 • a song - en sang
 • an instrument - et instrument
 • a band - et band
 • a guitar - en gitar
 • piano - piano(-et)
 • a microphone - en mikrofon
 • a flute - en fløyte
 • a violin - en fiolin
 • drums - trommer
 • a musician - en musiker
 • a chord - et akkord
 • lyrics - sangtekster
 • a singer - en sanger
 • a sound - en lyd
 • to sing - å synge
 • to play (an instrument, music) - å spille
 • to applaud - å applaudere
 • to listen to music - å lytte til musikk
 • happy - lykkelig
 • slow - langsom
 • quick - rask
 • high pitched - høy, høyfrekvent
 • instrumental - instrumental
 • acoustic - akustisk
21 notes · See All
Next Page