Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

Pressing J while looking at a Tumblr blog or home feed will scroll up on the page, pressing K will scroll down. This is helpful considering a lot of the Tumblrs feature infinite scrolling.

Trending Blogs
#own

Ma van 4 éve hogy pár hónap után ismét vissza tértem Tumblra💙.Nehéz korszakot éltem akkor (is) át.szakgimnázium 9-dik évfolyama.Új tanárok,tantárgyak,osztálytársak…és egy szak amit nem is szerettem soha sem…Sőt gyülőltem….Tönkre tett mentálisan/fizikálisan.De itt vagyok!!! És MEGCSINÁLTAM!!!! A Tumblr mindig ott volt mikor szomorú vagy boldog voltam..A Tumblr rengeteg emléket,fájdalmat,sebet rejt.Tumblra menekültem mindig mikor bajban voltam és mikor elöntött a boldogság.És mikor unatkoztam..És mikor nem unatkoztam..A Tumblr nekem nem csak egy alkalmazás.Nekem annál sokkal több…A lelkem részei/darabjai megtalálhatóak itt.A rengeteg kérdésre a válasz.A Tumblr már az életem részévé vált!💙

1 notes · See All
Next Page