Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#postlar1m
tantantuni · 4 months ago
Text
Tumblr media
507 notes · View notes
fizann · 5 months ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
uyum**
623 notes · View notes
zaafsin · a year ago
Text
Tumblr media
2K notes · View notes
ykgirll · 11 months ago
Text
Tumblr media
1K notes · View notes
odamkanrevan · 9 days ago
Text
Ve nazım hikmetin kaleminden bir gün şöyle sözler kağıda döküldü:
"Sonra aramıza şehirler girecek, hiç karşılaşamayacağız. Tesadüfler bile bir araya getiremeyecek. Sonra belki birimiz öleceğiz, diğerimiz hiç bilmeyecek."
84 notes · View notes
dungibi · 11 months ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
ele avuca sığmak.
570 notes · View notes
tantantuni · 2 months ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
166 notes · View notes
fizann · 5 months ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
450 notes · View notes
zaafsin · a year ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
980 notes · View notes
odamkanrevan · 13 days ago
Text
Anlatırken ağlarım diye anlatamadığım çok şey var
61 notes · View notes
dungibi · a year ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
ben yapamadım. kuşlar konsun kalbine.
767 notes · View notes