Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#postlarim
karamellikedi · 2 days ago
Text
Ben seni sevdim diye bunları hak ettiysem, umarım kendin gibi birini seversin.
119 notes · View notes
kumpaslar · a day ago
Text
Tumblr media
107 notes · View notes
beatyapamayanrapci · 2 days ago
Text
Herkes gerçek aşkını bulup piyasadan çekildi biz hala ne rblesem diye dashin altını üstüne getiriyoruz
71 notes · View notes
karamellikedi · 2 days ago
Text
Bu hayat sana dönüp dolaştırıp beni hatırlatacak.
138 notes · View notes