Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#quran kareem
slls-1 · 3 months ago
Text
Tumblr media
so their Lord accepted their prayer.
874 notes · View notes
lalgibi · 3 years ago
Photo
Tumblr media
“Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Yükünü senden alıp atmadık mı? O senin belini büken yükü . Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi? Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul, Yalnız Rabbine yönel…”
656 notes · View notes
slls-1 · 3 months ago
Text
Tumblr media
so their Lord accepted their prayer.
188 notes · View notes
nefismuhasebesi · a year ago
Text
Tumblr media
Sakın zalimlerin yaptıklarından Allah'ın gâfil (habersiz) olduğunu sanma.
(İbrahim, 42)
.
.
.
205 notes · View notes
bassam2013 · 7 hours ago
Text
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ) آية ١، سورة الفاتحة
القرآن الكريم
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
(Surah Al-Fatiha, Verse 1)
Quran
35 notes · View notes
nefismuhasebesi · a year ago
Text
GPS takip cihazları tarafından izlenen kuşların göçü uzaydan nasıl görünür?
Yerde hareket eden hiçbir hayvan ve (havada) kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki (yaratılış ve yaşayışta) sizin gibi bir toplum teşkil etmesinler.
En'âm Sûresi / 38. Ayet
207 notes · View notes
khalednajjaar · 2 years ago
Text
وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ (61)
‏”آية تسمع حروفها بأذنيك، وترى آثارها بعينيك“.
149 notes · View notes
nefismuhasebesi · a year ago
Text
Maliyetsiz HAYR yapmak mı istiyorsun?
Tumblr media
"Güler yüzle insanlara selâm vermen sadakadır.”
(Câmiü’s-Sağîr, 4/1513)
165 notes · View notes