Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#runway fashion
diorswan · a month ago
Text
Tumblr media
2K notes · View notes
e-xotwod · 10 months ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
furstenberg hc s/s 1991.
8K notes · View notes
asikan · 4 months ago
Text
Tumblr media
Şimdi ne varsa geçmişimde hepsine bir nokta koyuyorum...
Artık ne üstünü karalıyor, nede silmeye çalışıyorum...
Herkesi tamda olması gereken yerde bırakıyorum...
Ve bugünü doğum günüm ilan ediyorum...
Artık üzülmek yok yeniden gülmeyi öğreniyorum...
Güneşe döndüm yüzümü gölgemi ardımda bırakıyorum...
Ve ilk defa kaybetmekten korkmadan yürüyorum...
Hiç bir şeyi anlamaya çalışmıyorum...
Her şeyi olduğu gibi kabul ediyorum...
Olmayanlara ne üzülüyor nede sızlanıyorum..
Ve kahkahalarımı beni üzenlere armağan ediyorum...
Hem susmayı da öğrendim artık çok konuşmuyorum...
Boş konuşanları kulağımla dinlemiyorum...
Bu aralar pek bi kendimi seviyorum...
Ve benim olmayana yolu kendim tarif ediyorum...
Ve dünya bile yalan iken artık insanlara inanmıyorum...
Ve kazanamadıklarımı kaybetmektende korkmuyorum...
Hiç kimsenin her şeyi hiç olmamışım dahada iyi anlıyorum...
Şimdi çok değişik bir şey oldum, kendimi ben bile tanımıyorum...
Bakmadan görüyor, duymadan anlıyor ve çok şeyi bilebiliyorum...
Ve artık birazda insanlar beni kaybetmekten korksunlar istiyorum...
@asikan
263 notes · View notes
diorswan · 4 months ago
Text
Tumblr media
♡ Miu Miu Pastel Pink Lace Collar Top ♡
625 notes · View notes
e-xotwod · 7 months ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
paolo sebastian s/s 2015.
2K notes · View notes