Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#seagull
spiritofflight · 6 hours ago
Text
Tumblr media
Uçmak.... Sonsuzluk...
Uçmak... Özgürlük...
Blogun isminin anlamını soranlar oldu benim için önemli bir yeri var "Spirit of flight" aslında bir tablo, Josephine Wall'in dijital bir eseri diye biliyorum. Ben puzzle merakım sayesinde tanıştım. Salonumun en görkemli duvarında 2000 parça olarak kendini sergiliyor. Yaparken her bir parçasına uçmayı nasıl bu kadar mükemmel bir incelikle sığdırdığını hayranlıkla izledim... Tablonun ismi de beni çok etkilemişti... "Uçmanın ruhu"
Uçmanın bir ruhu olsa ve bunu resmetmek istesek ancak bu kadar güzel resmedilirdi... O küçük detayları sizin de görmenizi isterdim 🥰
Uçmak ile ilgili çok güzel sözler var.. Siz de yoruma bir tane yazarak katılabilirsiniz 😊🙏
Ben Mevlâna'nın bu sözü ile yazımı bitiriyorum,
"Aşka uçmadıktan sonra kanatlar neye yarar?"
43 notes · View notes
danskjavlarna · 21 hours ago
Photo
Tumblr media
From Cactus Center by Arthur Chapman, 1921.
I've collected some weird vintage bird imagery, from bird hats to bird people, ghost birds to giant birds.
Wondering about this post?  Wait for the dissertation (TBA). For now:  Weblog ◆ Books ◆ Videos ◆ Music ◆ Etsy
20 notes · View notes
seeseagulls · a day ago
Photo
Tumblr media
22 notes · View notes
feather-bone · 4 months ago
Text
Tumblr media
Urban biomes are more biodiverse than a lot of people realize. Here’s a shoutout to the resilient, adaptive creatures that thrive on the periphery of human-dominated habitats. Please be kind to them - they are our neighbors.
15K notes · View notes
nonetoon · 5 months ago
Text
Thinking about this guy
8K notes · View notes
nerviovago · 2 months ago
Video
2K notes · View notes
seeseagulls · 2 days ago
Photo
Tumblr media
22 notes · View notes
lepetitdragonvert · a month ago
Text
Tumblr media
A Mermaid Being Mobbed by Seagulls
Artist : Giovanni Segantini
521 notes · View notes
todaysbird · 6 months ago
Text
i know everyone resents seagulls because they are loud/‘aggressive’ but please consider that baby seagulls have adult seagull feet and beaks and are otherwise just the dweebiest animals
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
2K notes · View notes
lowpolyanimals · 26 days ago
Photo
Tumblr media
Seagull from The Legend of Zelda: Phantom Hourglass
3K notes · View notes