Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#site model icons
f4iry-edits · 2 years ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
⠀ㅤㅤ⠀ㅤㅤ⠀ugh! as if. 💢
⠀ㅤㅤ⠀ㅤㅤ⠀ ㅤ⋆ like or reblog ⋆
5K notes · View notes
atenasz · 3 months ago
Text
Tumblr media
• ˖ ࣪𖦆 ˓ 🥛 ★ ﹆ׂׂ ˖ 💤 ◗ ᥫ᭡ ˖ ࣪ ‹ 𖥔 ࣪ ˖ ぅ ་ ᳝ ◝ 𖥻₍ᐢ.  ̞.ᐢ₎  ʕ•̫͡•ʔ  ꐑꐑ ᐢ._.ᐢ  ꞈ•`υ  ᐢ..ᐢ • • ᙏ̤̫͚  ᐢ⸝⸝› ‹⸝⸝ᐢ  ・᷄-˖⠀݁ . ◖ ⨟   ✦⋆ ♔❟  ▸ ⚖ ⊹ ˙˖ ‹ 𝐈̶̲  ⊹.    ⸒ 〞   ‹ 𝐈̶̲𝐈̶̲ ⊹. ℱ  ⸒ 〞‹ 𝐈̶̲𝐈̶̲𝐈̶̲  ⊹.    ⸒   ✒ 𓂅  ❟﹗ ʾ⠀› 𝓥  ִֶָ  ‣ 𒀭 ˓  𖣠 ، 🌷🐰🦷˖  ▹ . › 𖦹 ! ✦ ˖  ٠ 🛁  ›  ✸  🧠🥛˖ ۫ ،،̲ ˖ ࣪ 𒀭◞ ฅ ࣪ ˖ 🐰🛁🩰 ∘  ،  🐰🌷🚎  ࣪  .   ·  𖣠 ˖ 𖥨៹ ─╌ ˖ ࣪ ٬ 
🎀💭 ࣪  . `  ✸  ⌁▬    女    shi    ꧔    !    𝗱 ҂҂⠀๑⠀🌷᜔🥺ャ ˖  ! 𑁍 ୨ ࣪  ˓ 🥛 ★
﹆ׂׂ ˖ ◗ᥫ᭡   ˖ ࣪ ‹ 𖥔 ࣪ ˖ ぅ  ་  ᳝ ◝   𖥻 ぅ.   ֺ  ָ   ֙⋆    ་    ᳝   ◝     𖥻   ̨𖥔 ִ ་  ، ˖ ࣪◞ せ ル ゲ ⚠︎ ▹  𖥔 ⬪ ২ ⨾ ୨ ୧ ʚ ɞ ∞ ꗃ˖ ⩩﹕🌷៹࣪ 📁̲ั ーׁ̫ ★ ᝬ な ๋ 🛏. ୨ ࣪ ⊹𖥔˖࣪ ¡! 𖤐 ˓ ⊹ ˚. ‹
◖ ˖ ݁ ˓ ╱ ᵎᵎ⊹ ꉂ ˖ ݁ ˓ 𒀭 ˖ ࣪ 𓂃 ꉂ𓄰 ִֶָ ˓ 𖣠 ✦ ִֶָ ࣪ ،ヤ ! ◟⊹ ˚˖ ▹ ℜ 𖥸 ࣪ ،̧¡ ﹫。 ! ≛ ، . ‹ℜ ࣪𝅄 ャ゙𒀭𖤩 ˖˚ 𖠿 ‣  ִֶָ  ، 𖤘 𖠗  ֶָ 🧠 ʾʾ  ۫  ♥︎.⭒ ۫   ׅ 🎀  𝅄 𓈈 𐑺ִ 𖥻𝆬 🏩❕ 𝅄᠂ ⭒ ֢  ꜥ 🥛 ⋅ 🧠  ⩇ ʿ  𓄹  𖠗𓍢ִ໋🌷͙֒  ¡ ࣪˖ ✶〽️ ⊹ ᨘ໑. 𖦹 𓍢 ›𓂃 ִֶָ ࣪ 𓂅 ᕱ 👚 ¸𓏲࣪ ˚.꒷ キ ˖𓂃 ִֶָ ๋ ᪤ ⌗ ᯽ ꗃ 𓂃  ⌕
 ૮₍ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ₎ა. ๑ 𓂅  ୨ 𑁍 ˓ ⊹ ָ࣪ ˓˓ ˒˒ ، ˖ ࣪𑁍 ˖ ՚༹ ˙˖ 𖥔 ،،̲ ﹕🎉 ،  ݃˓...୧꒰◌´꒳`◌꒱૭  ꒰ू ꒱ 📉 🌱 💭 ૮₍ ˃̵͈᷄ . ˂̵͈᷅ ₎ა 𓂃𑁍 ࣪˖ 𖦹 🐰🩰⋆ Ꮺ ָ࣪  ۰ . ¡! ⋆ ࣪. 🧠. › ᐢ • ˕ • ᐢ ˖ ݁ ˓𖣠 !  › 🎀
๑・ꈊ⍝ ʔ 𓏲·˚🦴🧠 𖦆 ͙ ₍⑅ᐢ..ᐢ⑅₎ ⊹ 𖡼 ָ࣪ ˖ 𓏲࣪ 🥛🩰 𓄹𓈒  ˖ ࣪ ꒷ ꐑꐑ𔘓𓂃💦 𓏲࣪ ᵎ⊹  ִֶָ ꈍᴗꈍ
ᘛ  ⊹ あ 𓏲 𖤐 ꒦꒷ ꜜ 𓆸〃﹍ ˚. ꒷‧ ˓ +˚. ꒷‧ ˓꒷꒦  ͎ ៹  ִֶָ𖧒𓂃 ⊹𓍢〃:⊹ ִֶָ ،៶ ៸ ࣪𑁍 ˖✧.꠶❥ ִֶָ ⊹
⸼𖧧 ָ࣪  ˖ ℬ 𓂅﹫ ˖࣪ 𖥨• ꒷ ࣪.𖤣،،̲  ִֶָ   ๑   ✦ 𓂃   ▭    ૮🩰 Ꮺ  ‹𝟹‣ 𓂃 ֶָ֢֪ ⏃   𓍢  𔘓⠀࣪.  ꗃ 𔖲
𓈀 🗯✧ ⌲ "  𓍼 (ˊ ᵔ ˋ)ა .  𖣯 ⋆   ˖ ࣪ ! 𓈈 𓂃⬫ ׂ 𖦹︎ ¡ 𖥦  ִ🏡🥛⬝  ✦   ៹ ،، › 𖥔 ࣪
🎗˖ .ぅ⫘⫘ ⌕ !• ˖ ࣪૮₍ ˃̵͈᷄ . ˂̵͈᷅ ₎ა ˓ !˖ ࣪ ‹  ᘏ⑅ᘏ ࣪ ˖ ぅ ꒰⌯͒•ɷ•⌯͒꒱  ꒰ •̤ ▿ •̤* ꒱ •
(๑•ิཬ•ั๑)  ♡  ⊹ ࣪𖣠 ִֶָ ›◞ 𖦹 ࣪˖  ◂ ׄ  ִֶָ › ࣪˖ ⌕  ▸ 𖧧 ࣪   ࣪ ͎ ᵎ ˖࣪• ༝⠀݁  ◂⋆   ˖ ࣪ ! 𓈈𓂃⬫ ׂ ׅ 🎏 𓂃 ૮₍ ៸៸ ᵜ ก ₎ა ָ ❁̶ ˖˙‹𝟯≛ ، .🩱 ‹ ִֶָ . ָ࣪ ‹ ャ ִֶָ   ︶꒷꒦︶    ꒦꒷꒷꒦      ︶꒷꒦꒷︶ ٬٬ ࣪ ، ぬ̳ ⊹ ᨘ໑▸ 
𖥻  ִ  𖦹   ִ  ˑ 𖥔  𖥻 ๑◕‿◕๑ ❘❙❚𖦹❙❘❙❚ ❘❘❙❘ • • ╲ 𓍯 ࣪🦴 ᳝ ˑ1) ◗ ˑꞋꞌꞋ ִֶָ ִ๑╹╹๑)՞•ﻌ•՞
4K notes · View notes
f4iry-edits · a year ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
⠀ㅤㅤ⠀ㅤㅤ⠀ㅤㅤÍ̷̠͚͋̇͝n̵̡͍̹̭̜͓̺͘t̶͈̝̿͋͒̐͊̓̀ȅ̸̢͓̪̭̤͇́͜r̴̝̳̂͋̅͗͑͌̄͘n̷͙̞͔̜̘͉̥̝͉̋̾͂̅͒̾̄ĕ̸͓̭͉̭̪̹̩̥̱̬̄̄͋͝t̵͎̟̘͇̀̑̌̿͑ ̶̛̳͎̟̚b̶̢̨͓̩͍̑̈̂̀̎ỉ̴͈̭̹͖̇̋̐̅̕͜͝ͅͅͅt̸̨̯̻̗͎̪̘̐̏̾͂̂͗̕̚͜͜ç̵͇̱͒̎̒̋̏̾͝h̴͇̟̠͙͙̍̀̉
⠀ㅤㅤ⠀ㅤㅤ⠀ㅤ⋆ like or reblog ⋆
3K notes · View notes