Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#sky
burcublog · 7 hours ago
Text
Tumblr media
Ey, bir çocuğun en içten gülüşünde kalan güneş, Kitapların içinde sessizce göveren..
Ve bir işçiye ellerinin anlamını öğreten aydınlık, Kalbimi sana uyarlıyorum, akla beni !
418 notes · View notes
photographss-world · 5 hours ago
Text
Yaşamın ta kendisidir Mavi 💙
Belki de sadece bu yüzden ölmeye değil,yaşamaya mahkum edilmiştir!..
Edip Cansever...
94 notes · View notes
zynhamus · 7 hours ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Brezilyadaki kimi yerliler,
"Kaç yaşındasın ¿" anlamına,
"Yaşamın kaç kez çiçeklendi¿" diye sorarlarmış...
Çiçeklerin açtığını kaç kez gördüysen,
o yaştasın...
Gözünün önünden geçen bahara,
kaç kez dikkat kesildiysen...
Kemal Sayar
23.10.2021 11:27 #newsharing
63 notes · View notes
blukcattalking · 12 hours ago
Photo
Tumblr media
56 notes · View notes
thicccbaby · 13 hours ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
64 notes · View notes
linkeduniverse-prompts · 17 hours ago
Note
The Links all assume because of Sky’s love of birds, he doesn’t eat poultry. Then they go to a festival of some sort with the loz-equivalent of fried chicken and Sky just wolfs it down, fully aware of what it is
70 notes · View notes
paletteofrose · 18 hours ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
and my waves meet your shore
ever and evermore
48 notes · View notes
mickycute · 22 hours ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
el sky @a-ainely​
sky se llama como Mist mujer xd
57 notes · View notes
blukcattalking · 2 hours ago
Photo
Tumblr media
19 notes · View notes