Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#solukmavipapatya
sonsuz1zaman · a day ago
Text
“Neye inanmak istediysem ona inandım. Şimdi gidip kimin kapısını kırabilirim?”
119 notes · View notes
kaktuslerinkadini · 2 days ago
Text
Bu gece ağlayarak uyuycam, sen olsan seninle sevişip uyurdum.
105 notes · View notes
gecenin-emareleri · a day ago
Text
Hayali var etmek kolaydı,onunla yaşamak da kolaydı ama o hayal başınıza yıkıldığında; o an dünyanın en zor şeyi enkazın altından çıkabilmekti...
24 notes · View notes