Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

There's almost an equal split between the sexes on Tumblr - 51% male, 49% female.

Trending Blogs
#spider man 3
1 notes · See All

zeki olduğumu öğrendim


Senfoni 9. @ikincisatir Zeki insanlar hep dertlidir. Zeka iyi bir şey değil. Beyin sürekli analiz halinde. Biri sana bir hareket yaptığında ne amaçla yaptığını şak diye anlayıp kendine mis gibi dert ediniyorsun. Ama aptallara bak dünyadan haberleri yok. Bu hayat aptallara güzel, zekilere zindan.
guldumnet
0 notes · See All
Next Page