Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

In an interview with inc.com, David Karp (Tumblr's founder) admitted, "Being on computers all the time makes me feel gross."

Trending Blogs
#stained glass

Czerwień (Red)

Ostatnio ciągle coś robię, stałam się rozchwytywanym człowiekiem. W sumie lubię ten stan. Ostatnio kupiłam sobie akwarele i nie mogę przestać się zachwycać tą techniką. Zawsze w mojej głowie akwarela była bladą i niewyraźną techniką, ale gdy odkryłam, że porządniejsze akwarele dają piękne i intensywne kolory, postanowiłam zainwestować - i jest to iście świetne <3

Powyższe powstało jako ilustracja do tekstu, który napisałam. Historia, powiedzmy dość pokręcona, bo jedna osoba napisała tekst wiersza i zaplanowała muzykę, inna skleciła aranżację i wykonała wokal, a ja, mając już wszystko gotowe, zrobiłam tekst, który ma za główny element tenże wiersz. I oh boy, dzieje się tam.

Stained glass-styled art, made as an illustration to short-story placed in universe I’ve been doing for circa 12 years now.

planet-in-my-head
2 notes · See All
image

Me, you and my murky dreams:


You were sitting right in front of me/ Your eyes shined as bright as a nebula/ I was a young star in the nebula/ You were a kid looking at the sky every night/ I left my home captivated by your eyes/ You wished upon me/ I burned myself falling for you


You gifted me a snow globe/ We were dancing in the snow globe/ We were waltzing while the sky crumbled down all around us/ You were gone, I was left alone in the rumbles


We were in a cathedral in Paris/ I was mesmerized by its stained glass windows/ Rain came crashing down the windows washing away everything around me/ A year later I couldn’t walk with my clothes still soggy with the grief/ Shards of glass windows still slit my throat everytime I breathe


It was near midnight/ I was napping on your shoulder in a rather empty train/ I was an anxious body/ You were a lulling dream/ I woke up devastated that nothing of it was real/ I was losing you the harder I tried to remember/ You never quite left me though/ You came back in flashes making me melancholic, homesick for a place that existed only in my dreams

.

.

.

Image credit: @prinsomnia

2 notes · See All
Next Page