Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#tanricaninkadehi
iamsixfeetunder · a year ago
Text
Tumblr media
2K notes · View notes
dieformildred · a month ago
Text
Ayrılışımızın birinci yılını kutladım bu gece, senin gibi sevmeyi beceremeyen birinden kurtulduğum için fazlasıyla mutluyum.
25 notes · View notes
artforbreath · 11 months ago
Text
Tumblr media
karanlık bir odada duvarları hangi renge boyadığının bir önemi var.
53 notes · View notes
metshit · 8 months ago
Text
Tanrım, Cennet için sana ihtiyacımız var .
Cehennemi kendi başımıza da yapabiliyoruz .
14 notes · View notes