Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#teselliyi birak sigara ver
simdirahatuyu · 8 months ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
793 notes · View notes
monptiofsoul · 3 months ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
bu yağmur bu sokağı kim bilir kaç kez
besleyip damla damla gökyüzünün ışığıyla
yıkadı, çoğalttı, arıttı kirinden…
161 notes · View notes
jan-berk · 8 days ago
Text
Tumblr media
Yıkık bir liman, dönmeyen gemi, yitmiş bir kaptanın hikayesiydi mesele....
75 notes · View notes