Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

Tumblr has over 100 million blogs, and only 167 employees.

Trending Blogs
#thesis

2. Projectomschrijving

Om te beginnen heb ik besloten om als genre voor dit project architectuur fotografie te nemen. Doorheen de jaren is gebleken dat dit soort opdrachten mij het beste af gingen en dat het zeer goed aansluit bij mijn manier van werken. Aangezien ik toch iets meer ermee zou willen doen dan louter gebouwen of bouwwerken fotograferen heb ik besloten het iets anders aan te pakken.

Voor dit eindwerk zal ik geen beelden van volledige gebouwen maken. Ik zal in en rond de gebouwen gaan en daar proberen interessante hoekjes en kantjes te vinden. Stukjes die in eerste instantie niet opvallen, of niet indrukwekkend zijn. De beelden zouden zelfs op zeer bekende locaties genomen kunnen worden, maar in deze omstandigheden is het voor mij niet nodig, en zelfs interessanter, als de kijker het gebouw op het eerste zicht niet meteen herkend.  Ik zal proberen deze onbenullige dingen zo interessant mogelijk in beeld te brengen. Het is bedoeling om wel ruimte en diepte te creëren en geen kleine, platte details te fotograferen.

De omgeving die ik voor ogen heb om dit project in te realiseren zijn de zogenoemde ‘liminal spaces’. Locaties die voor mij altijd zeer interessant geweest zijn omwille van de uiterst vreemde combinatie van mensen en gebeurtenissen en hun unieke, soms wat bevreemdende sfeer. Ik denk dan aan plaatsen zoals luchthavens, trein- en tramstations, benzinestations langs de snelweg, wachtzalen en trappenhallen. Allemaal locaties die op zichzelf niets zijn. De enige reden waarom ze bestaan is dat mensen van de ene locatie naar de andere willen gaan, het is slechts een tussenstop in hun reis. Zonder de nood van de verplaatsing zijn deze plaatsen totaal overbodig en onbestaand.

Mensen die totaal andere levens leiden en elkaars pad toevallig kruisen in een station. De luchthaven waar zoveel mensen van verschillende landen samenkomen, vele van hen in een verschillende tijdzone leven op hetzelfde moment en op dezelfde plaats.

Al deze gegevens creëren een unieke sfeer, die je nergens anders meemaakt.

Om mezelf toch een iets duidelijkere richtlijn te geven heb ik er voorlopig voor gekozen om me te focussen op het alledaagse openbaar vervoer. Ik zal beginnen met het fotograferen in trein- en tramstations, na verdere evaluatie zal ik beslissen of ik het hierbij zal laten of de locaties toch nog verder zal uitbreiden.

3. Genreonderzoek

3.1 Binnen de geschiedenis van de fotografie

Vele beelden uit de vroege fotografie zijn architecturaal. Dit is te wijten aan het feit dat de technieken die in deze tijd werden gebruikt een zeer lange belichtingstijd nodig hadden. Architectuurfotografie ontstond samen met het allereerste blijvende beeld. Joseph Nicéphore Niépce legt in 1826-1827 het uitzicht uit zijn werkkamer vast. Hij doet dit in een belichtingstijd van maar liefst acht uur  en noemt dit beeld La cour du domaine du Gras. Het beeld omvat slechts enkele daken en een openstaand raam. Toch is het een cruciaal beeld in de geschiedenis van de fotografie. Voorheen werden namelijk al vaker foto’s gemaakt. Men slaagde er echter nooit eerder in een beeld blijvend te bewaren, deze eerdere pogingen vervaagde telkens na een tijdje.

“Latticed window at Lacock Abbey” was samen met het voorgaande beeld een zeer belangrijke voor de ontwikkeling van de fotografie. Henry Fox Talbot legde dit tafereel vast in 1835 in Engeland. Talbot was zowel fotograaf als uitvinder. Hij creëerde de calotypie, maakte beelden en afdrukken van voornamelijk architecturale aard.  

Zoals eerder vermeld werd er in de beginjaren vooral aan architectuurfotografie gedaan omwille van de mogelijkheid tot lange belichtingstijden. Pas later, halverwege de negentiende eeuw werd het een echte trend. De beschikbaarheid van de Daguerreotypie was een reden voor de toenemende populariteit. De evolutie in de fotografische processen en de veranderingen van de maatschappij en de steden zorgden voor interessante taferelen.

Doordat het zo veelvuldig werd gebruikt is het een uitstekend middel om culturele veranderingen over de tijd heen en in de verschillende gemeenschappen te vergelijken.

Een voorbeeld hiervan is de Missions Héliographique, een project dat in 1851 werd opgestart door de Franse overheid, met name de Commission des Monuments Historiques. Het doel is om alle monumenten en bekende gebouwen vast te leggen op beeld. Voorheen was men afhankelijk van architecturale tekeningen, maar fotografen konden de klus veel sneller klaren dan tekenaars. Het project zorgt voor een documentatie van de staat van de monumenten in Frankrijk in deze tijd.

Voor het project werden de volgende fotografen geselecteerd: Édouard Baldus, Hippolyte Bayard, Gustave Le Gray, Henri Le Secq, en Auguste Mestral. Niet toevallig allemaal leden van Le Société Héliographique, oftewel de eerste fotografische gemeenschap.

Na de Amerikaanse burgeroorlog legde fotojournalisten de verwoeste gebouwen vast.

Frank Lloyd Wright een van de eerste architecten die de mogelijkheden van fotografie inzage.

Na WOII verschuift het doel van de rol in het vakgebied naar ‘veelvuldige weergave in lifystylemagazines.’

“Gerrit Burg

Gerrit Burg was een Nederlandse architectuurfotograaf, hij was voornamelijk in de omgeving van Rotterdam werkzaam. Hier legde hij een groot aantal plaatsen en gebouwen vast die kenmerkend waren voor zijn stad. In de tijd werden er vaak verbonden gesloten tussen architecten en fotografen. En omdat fotografen niet snel ver reisden om foto’s te maken waren deze vaak met mensen in hun eigen regio. H. Baan en J. Wils zijn enkele van de architecten waarvoor Burg beelden maakte.

In de jaren veertig en vijftig zorgde de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog voor een opleving van de architectuurfotografie. Burg bracht de oorlogsverwoesting en de wederopbouw van Rotterdam in kaart.”

Paul Strand in New York

Berenice Abbott

Geïnspireerd door Eugène Atget tijdens de tijd die ze in Parijs doorbracht. Atget begint in 1898 met het fotograferen van het Parijse straatleven en de architectuur. Hij brengt de modernisering in beeld en dan met name de gebieden die zouden verdwijnen of in verval raken als gevolg van deze modernisering.

Abbott pakte het anders aan. Ze legde weliswaar de veranderingen van de jaren dertig in New York vast, maar in plaats van te tonen wat er aan het verdwijnen was toonde ze het nieuwe leven. De nieuwe technologieën en manier van leven, de moderne ‘urban’ architectuur.

New York by Night (1932), waarschijnlijk haar meest bekende beeld. Op 20 december 1932 tussen 16:30 en 17:00 vastgelegd vanop de Empire State Building met een belichtingstijd van vijftien minuten. De overgang van dag naar nacht, terwijl de duisternis al over Manhattan valt en de mensen nog in hun kantoren aan het werk zijn. Dit is de nieuwe manier van leven in de Verenigde Staten.

Ze was een zeer belangrijk persoon in het vastleggen en tonen van de Amerikaanse stadsverandering, veroorzaakt door de menselijke benadering van stadsplanning en architectuur.

Abbott blijft het veranderende New York fotograferen in de jaren dertig en publiceert het boek Changing New York.

Victor Prevost, Aleksandr Rodtsjenko, andreas gursky, Thomas Struth

Bernd &Hilla Becher

Lucien Herve

3.2 Binnen de hedendaagse fotografie

Todd Eberle

Hélène Binet

Kerstin Arnemann

4. Inspiratiebronnen

Bert Dankeart

Walter Niedermayr (Raumfolgen)

Matthieu Venot

0 notes · See All

Hi. It’s early in the morning but I have an issue and I need to catch yall up. 
It’s currently a pandemic. I know yall know that. Gyms closed, jobs closed, schools closed, except retail and gas places, medical places, and all essential workers. I’m a youth counselor for a 24 hour facility, so that includes me. I took advantage of the virus by apply for a patient transport tech job for the college I want to work at. And taxes are done…so yay. 


Currently in the middle of trying to finish up my thesis part. Just coming to the idea that I don’t need to “completely” finish it, but I would like to so I can get complete feedback. Issue is my thesis sounded very ignorant, in my opinion. I know what I want to express but if my colleagues are lost reading it from the very beginning, there’s no point in progressing in the rest of the paper. 
So thought I put it here. 


My paper is on homelessness in the united states. My original thesis said that “the country’s budget is affected by homelessness because the homeless are not stable and are vulnerable to illness and mental issues.” What I mean is that the monies we put up for the homeless are going to the same tactics we use to try and continue our regular means of solving the problem, i.e., temporary sheltering, feeding programs. However, we need an altogether system. A place where they can lay their head, wake up and get help finding a place to work (even if temporary or less than part time), and find a place to live. That is what is needed. 


Therefore my thesis needs to read along the lines of “those who are homeless cannot get out of the cycle of homelessness because they are not stable and are vulnerable to illness and mental issues.” My issue is, I need to figure out a way to either throw budgeting in her OR rewrite my outline and just take the 5 pages I have and use it to refill it in. 


The tactics we are currently using are not helping the homeless get out of homelessness quick enough and therefore they remain vulnerable to illness and mental issues. 


I will write some notes down and go back and rewrite some stuff. Thanks for coming to my Ted Talk, lol. Yall stay safe, stay clean, and stay inside as much as possible. 

0 notes · See All

28 March 2020

I’m slowly making progress on my thesis, but I’m still behind the schedule that I set out for myself. Still trying to figure out how to work efficiently at home–I find it hard to stay focused in the afternoons.

Thesis To-Do List:

 • fix T2 section
 • research how T1 is measured and what it correlates to
 • write T1 section
 • research diffusion measurement techniques
 • write diffusion section
 • write ultrafast pulse sequences section
 • understand polarization transfer on a general level
 • write polarization transfer section
 • write NMR instrumentation section
 • write hyperpolarization instrumentation section
 • write hyperpolarization procedures section
 • write data processing section
 • write hyperpolarization results section
 • write ultrafast hyperpolarization section
 • write conclusion and future directions
 • add figures
 • add references
 • write molecular dynamics theory and rationale section
 • print out and proofread the whole thing
omg-physics
37 notes · See All

27 March 2020

I got some work done today on the thesis, but not as much as I wanted to. Everything takes longer than I expect because I get confused halfway through and have to look more things up. But I’ve set aside a lot of time to work on it this weekend so hopefully I’ll knock a bunch out then.

Thesis To-Do List:

 • fix T2 section
 • research how T1 is measured and what it correlates to
 • write T1 section
 • research diffusion measurement techniques
 • write diffusion section
 • write ultrafast pulse sequences section
 • understand polarization transfer on a general level
 • write polarization transfer section
 • write NMR instrumentation section
 • write hyperpolarization instrumentation section
 • write hyperpolarization procedures section
 • write data processing section
 • write hyperpolarization results section
 • write ultrafast hyperpolarization section
 • write conclusion and future directions
 • add figures
 • add references
 • write molecular dynamics theory and rationale section
 • print out and proofread the whole thing
omg-physics
10 notes · See All
image

27.03.2020 // Work from home vibes. The university buildings are shut here, so it’s online resources and video-calling for the forseeable future! 

To see more of my wfh antics (lol), follow my studygram here: https://www.instagram.com/_ellenbrewster/?hl=en The UK is effectively on lockdown, so I’m only going outside for socially-distanced exercise and to get food.

21 notes · See All
I discovered your fics a little while ago when I went on a sudden TMNT binge and, I think I pretty much demolished all your stories on ao3. They're so enthralling, especially your Cold Fire Rising series (your OC Gaia was a sweetheart!) as well as your Pale Sunlight ficlets (there's not enough brother/family-focused 2k16 content, so thank you!) I just wanted to say I love your writing and how you portray the turtles as the loving, unbreakable family they are.

*startle*

Hnnnnn eeeee 😲☺😍❤

Gods, I really needed this, thank you thank you thank you. I don’t get comments on AO3 much, they’re all on FF. So literally any praise gives me unexpected loads of dopamine and serotonin. BRB, riding a high.


image

Originally posted by mlpmemes-and-mlpthings-123

image
1 notes · See All
image

#WFHchallenge day one

Got up, showered, dressed, made coffee. Moved my desk into my roommates room (he’s moved out but still on the lease 😬) and have started working…. ish. Opened all the back windows in my house because it’s absolutely lovely out. Might do some laundry in a bit, but I’m very cautious to go into the laundry room lol

9 notes · See All

25 March 2020

Not gonna lie, writing my thesis is hard. I’m frustrated that I’m not able to access a lot of books that would be really helpful right now because the libraries are closed. Unfortunately my PI said I need a rough draft by April 5th? I think I’m gonna die. 

Today I re-wrote the T1 section, added some references, and attempted to understand diffusion measurements but ultimately gave up and asked my Pi to zoom with me to talk it over. :( Also I’ve committed to a phd at Purdue (yay!).

Thesis To-Do List:

 • fix T2 section
 • research how T1 is measured and what it correlates to
 • write T1 section
 • research diffusion measurement techniques
 • write diffusion section
 • write ultrafast pulse sequences section
 • understand polarization transfer on a general level
 • write polarization transfer section
 • write NMR instrumentation section
 • write hyperpolarization instrumentation section
 • write hyperpolarization procedures section
 • write data processing section
 • write hyperpolarization results section
 • write ultrafast hyperpolarization section
 • write conclusion and future directions
 • add figures
 • add references
 • write molecular dynamics theory and rationale section
 • print out and proofread the whole thing
omg-physics
48 notes · See All

Mad at myself

I hate quarantine. We are not forced to stay inside, but it’s better for our whole country if we stay in as much as possible.

Left my dormroom and moved back in with my parents. The shop I work at is closed and I have no other income than my loans, which I use for rent, so I had to go to my parents’.

I am planning on graduating this year. Have to finish two more courses and write my thesis. It’s fucking hard to do that while you live with your parents. I miss the library where I can close myself off. I have no silence now. No good desk to work at.

I make up stupid excuses for myself to not do anything, while I have major deadlines. I am just constantly tired, finding distractions just to not sit and study. Then work piles up and I get stressed. Headaches because of stress. No finished work because of headaches.

So mad at myself for not being productive, for not having a rhythm in my day. It should not be this hard.

11 notes · See All

“Where on earth have you been?!“

Well to answer that, I’ve been working my ass off… 
Hopefully I’ll be coming back and online soon. I’ve been working on the thesis and hopefully I can get it done and over soon. (Deadline next month, then it’s it!)

Hope to back soon, I’m going to go back to work now and kill a little more of my brain cells… 

Take care, ya all! 

3 notes · See All

Het onderwerp dat ik heb gekozen gaat over connecties tussen mensen en waar die connecties je kunnen brengen, ik vind dat heel interssant. Het is mijn nieuwsgierigheid naar de manier waarop mensen elkaar kennen dat de hoofdreden is waarom ik dit project heb gekozen. Ik ben ook altijd geïnteresseerd geweest naar de gewone man op straat. 

Elkaar kennen is één van de mooiste ervaring in onze maatschappij omdat het een erkenning is van elkaar. Erkenning is een belangrijk onderdeel van het menselijk leven voor mij. Zeker als fotograaf werk je voor erkenning van je publiek die je beelden zien. Voor mezelf heb ik gezocht naar een uitdaging. Portretteren is niet mijn sterkste punt maar is een onderdeel van de fotografie die ik absoluut bewonder. Mijn zoektocht hierin moet vooral een leerproces zijn. Mijn doel hier in is om te groeien in het omgaan met de mensen voor de camera, het rustig en bewust kaderen van de mensen in hun omgeving. 

0 notes · See All
Next Page