Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

The company's tagline is "Follow the World's Creators".

Trending Blogs
#tree

Büşray @busrayenidunyaa Velilerim toplantıya gelmedi. Hepsinin kendince haklı nedenleri vardı. Köy yeri iş çok, çocuk uyuyor, yemek yapacağım… Bende kalktım tek tek her öğrencimin evine gittim. Siz beni dinleyinde nerde olursanız olun dedim. INCICAPS

Kaynak

guldumnet
0 notes · See All
Next Page