Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#tula
kumikimi · 4 hours ago
Text
Hindi Lamig ang Lunas
May lulang lungkot
ang lamig ng gabi,
at ang tanging lunas 
ay ang pagdampi ng iyong labi.
Subalit walang lunas sa lamig
‘pagkat mga akap niya’y ‘di mo na ibig--pintig sa
dibdib-- ‘di mo na rin dinig.
Alin ang mas malupit?
Ang lungkot o ang lamig?
Alin ang ang mas mapanakit? 
Ang gabing mapaniil o 
siyang naghahangad na
ikulong sa ibang bisig?
[Tula ni Kimberly Rose L. Pillo]
0 notes
ultrameganicolaokay · 8 hours ago
Photo
Tumblr media
Wonder Woman: Black & Gold #4 by Sina Grace, Nnedi Okorafor, Nicola Scott and various. Cover by Tula Lotay. Out in September.
“Mod myths of might and mystery!
This month's stories are literally out of this world! You won't want to miss Diana traveling to deep space, going toe-to-toe with a feathered friend from her past, and heading back to the '60s for an unexpected mod-era tale. All this and more in an issue jam-packed with tales trimmed in Wonder Woman's signature gold!”
12 notes · View notes
lihimlihamtinta · 18 hours ago
Text
These days, I've been zoning out
Unconsciously thinking of how I can escape this reality of mine
How can I go far, far from all what I am, what I hav, where I am right now.
Should I start packing up my things
Look for a new job in a new place where no one knows me and no one could find me?
Can I really leave?
Can I sustain myself?
Will I be happy then?
Will I be finally happy?
These thoughts over and over again
Hunting me even in broad day light
Am I living life right?
Or I am just wasting my youth right here right now?
Will I be someone I wanna be?
But really, who I wanna be?
Is it not too late?
I think this is not just a soul searching
I think it is a craving for a new beginning
A new me, dictated by no one
Formed by and through my own heart
2 notes · View notes
nottivagos · a day ago
Text
FEATURING  :  mera  of  xebel  (  @cvsmcs  )
Tumblr media
“  has  the  league  said  anything  about  the  appearance  of  two  villains  ?  ”  she  figures  that  mera  might  know  something  since  tula  isn’t  exactly  part  of  the  justice  league  .
0 notes
thecomicon · a day ago
Text
Band Practice And Bad Dreams: Previewing 'Home Sick Pilot' #6
Band Practice And Bad Dreams: Previewing ‘Home Sick Pilot’ #6
Written by Dan Watters Art by Caspar Wijngaard “NEW STORY ARC – It’s three months since a haunted house walked through Santa Manos – and now the US military would like a walking ghost-powered weapon of their very own, thank you very much. The Home Sick Pilots might be the key to their getting one. If they can be convinced to sell out, that is.” Home Sick Pilot #6 is out Wednesday 23rd June from…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
lihimlihamtinta · 2 days ago
Text
Para sa aking nag iisang buhay
Hindi tayo sigurado kung alin ang tama
sa lahat ng desisyong ating inilatag
wari’y pagbabakasakali lang ang lahat
na ito ay magdudulot  sa atin ng ligaya
Kumbinsihin man natin ang ating sarili
siguro sa huli tanging tayo ang masisisi
kung ang dulo nito’y isang masayang awit
ang lahat naman ay iindayog at masasawi
Sa ikli nitong buhay, mauubos ba sa tamlay?
sa pagmumuni-muni kung tayo ay sasablay?
hablutin natin ang panulat at simulang lumikha
siguro nama’y hindi pa huli ang lahat
2 notes · View notes
lihimlihamtinta · 2 days ago
Text
Huling Hantungan
Sino ang maghahatid sa akin sa huling hantungan?
sila ba na humubog sa aking mga pangarap?
sila ba na naglimita ng aking halaga?
o sila ba na tumanaw lang sa aking paghihirap?
1 note · View note
lihimlihamtinta · 2 days ago
Text
Ang katauhan ko’y estranghero sa aking paningin
kilala ngunit hindi batid, pareho ngunit iba ang lipi
magkasalo sa ngalan at pareho ng lihim
na ang isa’t isa’y hindi magkatulad ang nais.
1 note · View note
lihimlihamtinta · 2 days ago
Text
Hapo
Kaligayahan na idinikta ng lipunan
tagumpay na hinango sa ediya ng karamihan
importansya na batay sa mataas na pamantayan
habang ang bawat isa’y hapung-hapo sa pekeng katauhan
2 notes · View notes
lihimlihamtinta · 2 days ago
Text
Nawa’y ‘di ko malimot ang aking sarili
Nawa’y ‘di ko malimot ang aking sarili
sa kabila ng lahat ng impluwensyang pumiring
sa tunay na nais ng pusong pigil
tila tumatahak sa babasaging salamin
Nawa’y hindi maging huli ang lahat
sa akin na para bang alila ng lahat
sa akin na nakagapos sa prinsipyo ng iba
habang nakangiti nang wala namang dahilan
Nawa’y sa dulo ‘di magsisi
na ang aking halaga ay sakanila itinali
sa kanilang pamantayang inabot ng pilit
sa akin na nilimot ang aking sarili
1 note · View note
kumikimi · 3 days ago
Text
Conyo
One day, manong driver was going to hatid me to school
and it was like I’m so late na.
It’s 7:45 na kaya I was like so crazy na.
So I said to manong driver,
“Manong, can you make drive faster na?
Kasi I’m going to school pa
and I was like so very worried and aligaga na talaga
and oh my gosh nagtext ang isang classmate ko
that our prof was there na. “Manong! It’s so tagal ha?”
I was in super panic mode na but manong driver said it’s so traffic pa.
And then may pulubing lumapit and made hawak-hawak sa window ng aming car,
and he’s making limos-limos to me na ha but I just said,
“Don’t talk to me, you’re so kadiri.”
He keeps on knocking the bintana pa so I became so irritated na.
He won’t stop talaga kaya I went out na sa gitna ng traffic and said,
“P*tang ina mo! Pag nagasgasan ‘tong kotseng ‘to, kulang pang pambayad ang buhay mo!”
Many were looking at me na and I feel like I was a celebrity na.
 [Tula ni Kimberly Rose L. Pillo]
0 notes
kumikimi · 3 days ago
Text
Anatomiya
Ang isang
tao ay binubuo
ng mga bahagi—
tulad ng isang tulang
binubuo ng mga linya’t saknong
na binubuo naman ng mga sukat o tugma.
Tulad ng isang maikling kuwentong binubuo ng tunggalian,
tagpuan at mga tauhan. Tulad ng isang sonetong binubuo ng 14
na mapapanglaw na linya, tulad ng isang elehiyang sinangkapan ng lumbay.
Tulad ng isang bahay na binuo ng kanyang mga pinto’t bintana
Tulad ng isang inang binuo ng kanyang mga anak. Mahirap
ipaliwanag ang anatomiya ng isang tao. Hindi maaaring
nagkataon lang na pinagsama-sama ng Diyos
ang mga bahagi ng ating katawan. Bawat
parte natin ay may malalim na dahilan.
Bawat bahagi natin ay may kahulugan.
Bawat bahagi ay nakakabit
sa mga gunita at kirot
ng nakaraan,
habambuhay
na mga
aral.
Sa bawat
alaalang ‘to,
dumadalisay
ang
ating
mga
pagkatao.
Ito nga
siguro
ang
dahilan
kung
bakit
nagiging
B U O
tayo.
[Tula ni Kimberly Rose L. Pillo]
0 notes
kumikimi · 3 days ago
Text
P a g i t a n
Ang mundo ay napakaraming pagitan
Ang mga matitigas na pader ay nakasalansan kahit saan
Kahit kaunting titig at pintig ay hindi pinapayagan
Iniiwan ang kaluluwang busabos at sugatan
Masakit ialay, ibigay ang isang damdaming ayaw tumahan
Sa isang taong nasa kabila nitong kalibutan
Bakit ba hindi maaaring tawirin ang mundong napakaraming pagitan?
Hindi ba’t ang mga espasyong ito’y itinadhana upang mapunan?
Kailan masisikmura ang mga alab sa tiyang puno ng kahungkagan?
Kailan maghihintay sa ‘yo upang lubos kitang masilayan
Nang walang pagitan, nang walang pader, nang walang taling hindi pwedeng lapitan?
Kung malagas na ang lahat, kung nahilom na lahat ng sugat, ako pa ba’y may madadatnan?
Sa mundong ang mga lupalop ay tila nagliliparan
Walang hibla ng pag-asa ang makakapitan
dito sa mundong walang laman
pawang daan
pawang sugat, kalawang na kalawakan
pawang kawalan,
pintas, suklam, awayan
tila walang katapusan
ako’y nabubuhay sa isang mundong napakaraming pagitan,
ikaw na nasa kabila nitong daigdig na naririyan
tangkain mo naman akong kunin dito kahit minsan
nang tumahan na ang mata kong ayaw tumila sa pag-ulan.
[Tula ni Kimberly Rose L. Pillo]
Tumblr media
0 notes
kumikimi · 3 days ago
Text
Sa Bucari
Kagabi,
itinapon ko
ang jacket na iniregalo mo.
Kinaumagahan, kinuha ko at
isinuot ulit. Paano kasi, nakalimutan kong
kalimutan na ikaw na lang ang tanging
sapin sa katugnaw nitong kalibutan.
[Tula ni Kimberly Rose L. Pillo]
0 notes
bennybeanbag · 3 days ago
Text
Tumblr media
0 notes
mimusbirds · 3 days ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
meet your leads
(obviously tumblr hates the full file size, so here’s some close ups as well. )
25 notes · View notes
mimusbirds · 3 days ago
Photo
Tumblr media
Little Disasters, little line up
7 notes · View notes
beauty5 · 3 days ago
Text
TULA Filter Primer Will Have You Posting Unretouched Photos
TULA Filter Primer Will Have You Posting Unretouched Photos
Us Weekly has affiliate partnerships so we may receive compensation for some links to products and services. We never quite know how to feel when we’re messing around with filters on photos of ourselves. We don’t necessarily want to present our skin as something it’s not, but we also want to be confident in our photos and not concentrating on every little blemish or dark spot. What we really need…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes