Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#tuzlugreyfurt
kaktuslerinkadini · a day ago
Text
Ne diyeceğimi bilmiyorum dedim. Israrla kalbimden geçen şeyleri söylememi istedi. Durdum ve bir anda hüngür hüngür ağlamaya başladım. Ne olduğunu şaşırdı oysa ki o demedi mi kalbinden geçeni söyle diye? Benim kalbimden hüngür hüngür ağlamak geçiyordu.
31 notes · View notes