Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#umutbittigezegeniyakin
gecenin-emareleri · 2 days ago
Text
"İnsanları insanlar öldürür,silahlar değil.Bu devirde sözler işliyor cinayetleri,katiller değil."
46 notes · View notes
parlamayanays · 2 days ago
Text
En sevdiğim mevsime geldik ; yapraklar sararacak, gök gürültülü yağmurlar yağacak. Sonbahar hüzündür, hüzün ise ben demektir
30 notes · View notes
kalbinefha · 2 days ago
Text
"Sevmek zaman ayırmaktır,boş zamanları doldurmak değil."
©
47 notes · View notes