Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#uykuhuzurverir
sorundegilya · 22 days ago
Text
Keşke vicdanlı olacağıma çöp poşeti olsaydım
66 notes · View notes
metanoiasstuff · 2 months ago
Text
"iyi geceler güzelim "dedi genç kıza,
Yorgun ve halsiz sesiyle .
"İyi geceler güzelim"dedi ıslak toprağına ,
Nahif ve huzurlu haliyle ...
106 notes · View notes
visalivera · a month ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Benim özgürlüğüm Allah'ın yasak dediği yerde biter.
222 notes · View notes