Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#uykusuzlukbelirtisi
sonsuz1zaman · 2 days ago
Text
Koskoca bir aynen olarak gezmek istiyorum. Açıklama falan yok. Yanlış mı anladın? Doğrusunu sikeyim bu saatten sonra.
245 notes · View notes
uykusuzlukbelirtisi · a day ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
222 notes · View notes
sonsuz1zaman · a day ago
Text
Sen bana bakma bugün gülerek anlattığım acıya, kırk gece ağlamışlığım var benim.
175 notes · View notes