Tumgir
#walkingaround
iwantachimichanga · 2 days ago
Link
59 notes · View notes
avlisduh · 9 days ago
Link
82 notes · View notes
lunarhaze · 2 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media
23 notes · View notes
ap93 · a month ago
Text
Tumblr media
12 notes · View notes
mscmphotography · a month ago
Text
Neighbourhood flowers I came across while walking to do my shopping. Captured May 29, posted June 11, 2022 Ottawa On.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
11 notes · View notes
moonwinesun · a month ago
Text
Tumblr media Tumblr media
11 notes · View notes
sadbitchhlife · 4 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
18 notes · View notes
sincerelyyourpoet · 12 days ago
Text
Tumblr media
9 notes · View notes
allhailnewkids · 13 days ago
Text
🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️
Tumblr media Tumblr media
7 notes · View notes
lagrimanegra · a month ago
Text
Tumblr media
Нисам ја песник
Ја сам улични свирач
Ноћна светиљка
На мрачној раскрсници
Возим се кружним токовима
Спремна да полетим
Без пилотске дозволе
Без месечине
Дрвеће изгледа исто ноћу
Само облици се мењају
Када је небо ведро
Звезде су ближе
Али ја сам још даље
10222 километра
Мреже аутопутева
Плачу
Желећи да их запалим
И осветлим ноћ
Тако мрачну и тиху
Желим тужну судбину
Отварајући
Елеусинске мистерије
Ближе боговима
Ближе небу
Ближе вечности
Бојим цвеће у боје вечне
Које не бледе
И живим
У само два годишња доба
Када сам ту
И када нисам
9 notes · View notes
g2002a1961 · a month ago
Text
Sighignola, balcone d'Italia 😎😘❤️
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
14 notes · View notes
chic-a-gigot · 7 months ago
Photo
Tumblr media
La Mode illustrée, no. 44, 28 octobre 1866
Ville de Paris / Bibliothèque Forney
28 notes · View notes
victorialynn14 · 7 months ago
Text
Tumblr media
Do something for you.
22 notes · View notes
cactuscait19 · 9 months ago
Text
Tumblr media
Since dnp are probably are probably on the Isle of Man rn I’d like to bring this back 🥺 Dan’s a Lester for sure
34 notes · View notes
whenleavesfall · 8 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media
I love the sound of walking on a thick carpet of leaves. 
27 notes · View notes
speakingmysoul · 4 months ago
Text
Tumblr media
14 notes · View notes