Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#wiew
foetusendormi · 2 days ago
Video
Relax beside the sounds of the waves  🌊🌊
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCZ82Tp2pEGa1xiCSPtnT5ZA
Instagram : https://www.instagram.com/foetus_endormi/
Tiktok : https://www.tiktok.com/@foetus.endormi?
Pinterest : https://www.pinterest.fr/FoetusEndormi/
Facebook : https://www.facebook.com/foetusendormi/?ref=page_internal
Twitter : https://twitter.com/f_endormi
46 notes · View notes
kalbi-duam · 19 days ago
Text
Tumblr media
𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜
"Sana suskunlukla selam verdim,
Halin nasıl ey benim her halim?"
𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜𒆜
Tumblr media
265 notes · View notes
gulistan-post · a year ago
Text
@gulistan-posts ㋡🥀
Birlikte konuşabileceğin bir yığın İnsan varken etrafında,,
Beraber gönül İnşirahı ile susabileceğin İnsan sayısı oldukça azdır.
Bu yüzden susmak,,
Sade, Zarif ve Azdır..
704 notes · View notes
cordelias-world · a month ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Santa Maria di Leuca, Puglia, Italia✨
12 notes · View notes
artforbreath · a year ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
42 notes · View notes
esp-vect · 2 months ago
Text
Tumblr media
Espio's backstage view
👇
👀👀👀👀👀👀👀👀
1 note · View note
ozanyrk · 3 months ago
Text
1 note · View note
kabasabaherif · 5 months ago
Text
Gün batarken ardından tepelerin...
Tumblr media
1 note · View note