Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

The majority of Tumblr users, 36%, are aged 18-34, a coveted market for most companies.

Trending Blogs
#wordofgod

Me: God I don’t understand what You’re saying to me. Why don’t you speak to me??

God: *literally speaks to me through His words*

Me: I don’t understand what You’re saying to me.

God: *speaks to me through teachings*

Me: God I’m lost, I don’t understand. Speak to me Father.

God: *gives me the same dream content 3 days in a row + puts Proverbs 26:11 & 2 Peter 2:22 right in my face, when I opened the Bible randomly*

Me: *start to panic* Yo, wait, what??!!!!….ok!!

0 notes · See All

Salamat sa Dios dahil lagi siyang nasa unahan natin sa parada ng tagumpay.

2 Corinto 2:14 ASND


Reflection:

-“Sabi nila ang tagumpay ay bunga ng yong pagsisikap”… Napakarami ng kahulungan ang tamgumpay… Pag may bahay at lupa kana matagumpay kana, pag mapera kana matagumpay kana o pag mayaman ka matagumpay kana.

-Ang sukatan ng tagumpay ng tao ngayong panahon ay sa kung anong meron ka, sa narating at sa natapos mo.

Pero hindi ito ang totoong description ng Katagumpayan.

-Ito ng totoong kahulungan nito

Ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan kundi sa pamamagitan lamang ng aking espiritu.

Zacarias 4:6 RTPV05

Sa verse na ito ipinapaintindi sa atin kung sino ang nag katagumpayan.

(siyang nasa unahan natin sa parada na tagumpay) kumbaga Siya yung nagunguna sa tagumpay o Siya yung leader ng mga ito. Nunawain natin ito: ano man ang maratin o makamit natin Siya parin dapat ang nag hahari sa atin. Dahil paparada Niya tayo na may katagumpayan at ipagdidiwang natin ang ginawa ng Diyos sa Atin.


Quotes:

“Ano man ang meron ka si Lord parin dapat ang manguna”

“Victory is not a Victory if we not bring back to Him the Glory”


Prayer:

Lord thank u so much bcuz you choose me to be you instrument and carrier of you presence and power to declare the Victory. I am victorious In JESUS NAME AMEN.

2 notes · See All

“Kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo. At ito ay makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago.

Mateo 5:14 ASND


Reflection at TULA:

Ilaw ka na maliwanag na sumasakop sa madilim na buhay na may poot

Ilaw ka na sumisinag sa isang taong natatakpan at walang naaaninag

Ilaw ka na gumagabay sa isang taong naliligaw.

Ilaw ka na magpapaalala na nakakalimot na ng mga pangako Niya

Ilaw ka na hindi mapupunde dahil si Lord sa nasa yung tabi.

Ilaw ka na hindi dapat malobat sa iba ika ay magpapalakas.

-Ang liwanag na nasayo ay liwanag mula kay Kristo na Siyang liwang din ng buong mundo. Ang bawat isa ay kailangan ng Liwanag upang sa dilim ay hindi mamuhay, liwanag ang kailangan sa isang makasalanan dahil mahirap mamuhay na balot ka ng kadiliman.

Ilaw ka na hindi dapat magtago para makita. sayo ang liwanag ni Kristo.


Quote:

“Liwanag ni Kristo ang kailangan ng buong mundo, liwanag na maghahayag ng buo nating pagkatao”


Prayer:

Salamat Lord sa liwanag mo nakita ko ang halaga ko at totoong ako at ngayon ako ay ginawa mo ring liwanag para sa iba, presensiya Mo ang charger ko at salita Mo ang energy ko Lord salamat sa Liwanag na ito lagi Mo akong sinagan ng Yong kapabgyarihan. Amen.

0 notes · See All

Turn away from evil and do good. Search for peace,
and work to maintain it.

Psalms 34:14 (NLT)


Reflection

-To turn away from evil is facing God and experiencing His Presence not Give peace.

-God wants us to live peaceful lives. God hates the insecurity and fear evil brings to our lives.

-being a Christ follower is being a peace seeker.

-God use you to bridge of peace

HOW TO BE A PEACEMAKER?

1 you forgive your self

2 you forgive others

3 you are free from hate and hurts

4 you feel the love of the Lord

5 you feel the Joy

6 you are under the peace of of peace maker.


Quote:

“Make steps to be a peacemaker”


Prayer:

Your presence is my true peace and by me let there be a way of peace, lead me Lord to be a peace maker. Amen.

15 notes · See All
Next Page