Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#yağmur
estoloco · 2 years ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
6K notes · View notes
dasiyahorpheus · 3 years ago
Text
Ben penceremi dahi açamayacak hale geldikten sonra senin kapımı çalman neye yarar hiç düşündün mü?
5K notes · View notes
nefismuhasebesi · a year ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
Ben kendimi Allah'a bıraktım: Yağmur gibi, bulut gibi, kuş gibi, İbrahim gibi…  I left myself to Allah: Like rain, like cloud, like bird, like Abraham…
Mehmet Deveci Uzun bir aradan sonra…
4K notes · View notes
uykuhuzurverir · 7 months ago
Photo
Tumblr media
Görüntülü aradıktan sonra manitanın attığı mesaja bakın
2K notes · View notes
pintepuna · 2 years ago
Text
Tumblr media
1K notes · View notes
dasiyahorpheus · 3 years ago
Text
Hiçbir şey anlatmaya mecalin yokken bir bakışından anlaşılmaya duyulan o ihtiyaç.
5K notes · View notes
birgezentininkutusu · 9 months ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
“Ah Milena! Bugün yağmur göz kapaklarıma yağıyor. “
928 notes · View notes
dasiyahorpheus · 3 years ago
Text
O çok sevdiğiniz insanı kaybetmemek için gösterdiğiniz çaba boşa çıkınca anlayacaksınız bir daha kimse için bir şey yapılmayacağını.
4K notes · View notes