Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#yalnzadam
simdirahatuyu · 5 months ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
3K notes · View notes
widnightsun · 8 months ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
5K notes · View notes
simdirahatuyu · 4 months ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
3K notes · View notes
sonsuz1zaman · a month ago
Text
Yere çöküp bağıra bağıra daha fazlasına dayanamıyorum diye ağlamak isterken sessiz sakin bir köşede oturmuş olana bitene gülümsüyorum. Hayat insanı inceden inceden delirtiyor.
1K notes · View notes