Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

In an interview with inc.com, David Karp (Tumblr's founder) admitted, "Being on computers all the time makes me feel gross."

Trending Blogs
#yeniköy

az bilinen görgü kuralları büyük bir düşünür demişti; -evi olmayanın yanında evin hakkında konuşma -işi olmayanın yanında işin hakkında konuşma -karnı aç olanın yanında yediklerini anlatma -yalnız olanın yanında sevdiğini anlatma -malı olmayanın yanında malın hakkında konuşma birkaç tane daha vardı madde ama aklıma gelmedi. genel olarak konuyu anladığınızı düşünüyorum. f 18 15.04.2020 16:15 ne yazsam kabul etmiyor be

guldumnet
0 notes · See All

olgun insan davranışları tolstoy'a göre olgunlaşmanın 5 belirtisi vardır: 1. cahil insanlardan tartışmaktan kaçınmak. 2. başa gelen talihsizliği çabuk kabullenmek. 3. kişiler ve olaylar hakkında daha az konuşmak. 4. sorunlara üzülmek yerine çözüme odaklanmak. 5. başkalarının hatalarını daha az yargılamak. 77 13.04.2020 22:36

guldumnet
3 notes · See All
Next Page