Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#yourvoicemiss
diionisos · 5 months ago
Text
Tumblr media
4K notes · View notes
dreamtheatherr · 7 months ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
5K notes · View notes
venusarmas · 2 months ago
Text
Tumblr media
V.A &
2K notes · View notes
yorgunyazici · a day ago
Text
Gururunu hiçe sayıp attığın tüm adımlara pişman edilince değişiyorsun. Eskiden gurur da neymiş diyordum, şimdi "sana bir adım daha atanın ayağını kırsınlar" diyorum. Bu kadar net.
17 notes · View notes
diionisos · 6 months ago
Text
Tumblr media
4K notes · View notes