Tumgir
vitaminnhie · 12 days ago
Text
Tumblr media
Lộc của bạn thân 🥰
5/5/2022
0 notes
vitaminnhie · 15 days ago
Text
3
Vì em đang rất nhớ, nên anh mau xuất hiện đii
0 notes
vitaminnhie · 16 days ago
Text
Two
0 notes
house-ad · 25 days ago
Photo
Tumblr media
537 notes · View notes
vitaminnhie · 17 days ago
Text
1
0 notes
vitaminnhie · 17 days ago
Text
Không quan trọng bạn đi bao xa,
Không quan trọng bạn đã đi bao lâu,
Không quan trọng bạn đã trải qua những gì
Chỉ mong lòng bình yên cả khi trời giông bão.
0 notes
vitaminnhie · 17 days ago
Text
Thỉnh thoảng đầu đau muốn nổ tung, mọi chuyện cứ ập đến,
Nếu bảo mình không nghĩ không được, người thân sao bỏ mặc được. Trong đầu lúc nào cũng phải vì họ mà lo lắng, người nhà mà, phải lo lắng cho họ chứ.
Cuộc sống mình không tốt, mọi thứ đều không ổn, mình vẫn luôn cố gắng từng chút một, mình cố gắng nhiều như vậy, và luôn kiên trì, không dám buông thả bản thân bao giờ.
0 notes
vitaminnhie · a month ago
Text
6 rồi
0 notes
vitaminnhie · a month ago
Text
Thỉnh thoảng chán ghét bản thân vcl
Có cái vòng giữ cũng không xong 🙂
0 notes
vitaminnhie · a month ago
Text
5
0 notes
vitaminnhie · a month ago
Text
Tumblr media
Em ngoan rồi, biết tự lo rồi. Mọi thứ đc anh chuẩn bị sẵn, giờ một mình tự làm rồi. Em biết chăm sóc cho chính mình rồi.
0 notes
house-ad · 22 days ago
Photo
Tumblr media
666 notes · View notes
vitaminnhie · a month ago
Text
Four days
0 notes
vitaminnhie · a month ago
Text
3
0 notes
vitaminnhie · a month ago
Text
Có những ngày, mình không còn muốn thức dậy lúc bình minh nữa.
0 notes
vitaminnhie · a month ago
Text
Two days. 🧶
0 notes
vitaminnhie · a month ago
Text
One day.
0 notes
vitaminnhie · a month ago
Text
Trả anh về với người.
Em về với tự do.
0 notes
vitaminnhie · a month ago
Text
“Hôm nay, hy vọng khi đặt lưng xuống giường là một giấc ngủ sâu, không muộn phiền âu lo, chỉ mong sáng dậy có thể thoải mái bước xuống giường tràn đầy năng lượng.”
Hyystudies
63 notes · View notes
house-ad · 25 days ago
Photo
Tumblr media
500 notes · View notes