zeynepferda
zeynepferda
ようこそ。
Statistics
We looked inside some of the posts by zeynepferda and here's what we found interesting.
Inside last 20 posts
Time between posts
68817.85
Number of posts by type
Photo
0
Video
0
Audio
0
Text
0
Chat
0
Answer
0
Link
0
Quote
0
Explore Tagged Posts
Fun Fact
If you dial 1-866-584-6757, you can leave an audio post for your followers.
zeynepferda · 17 hours ago
Text
🙋🏽‍♀️🧏🏽‍♀️🙅🏽‍♀️
youtube
0 notes
zeynepferda · a day ago
Photo
Tumblr media
237K notes · View notes
zeynepferda · 5 days ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
London townhouse
THENORDROOM.COM - INSTAGRAM - PINTEREST - FACEBOOK
951 notes · View notes
zeynepferda · 6 days ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
mas nafta
more on my instagram @matialonsor
34K notes · View notes
zeynepferda · 6 days ago
Photo
Tumblr media
〔Practice 〕- Kimono girl
8K notes · View notes
zeynepferda · 6 days ago
Text
Tumblr media
584 notes · View notes
zeynepferda · 8 days ago
Photo
Tumblr media
182K notes · View notes
zeynepferda · 8 days ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
531 notes · View notes
zeynepferda · 8 days ago
Photo
Tumblr media
2K notes · View notes
zeynepferda · 8 days ago
Photo
Tumblr media
Taka-taka-taka
62K notes · View notes
zeynepferda · 11 days ago
Text
Toplumumuzun en çok gizlenen, ve maalesef ki en yaygın sorunlarından biri olan “Pedofili"den bahsetmek istiyorum. Lütfen sonuna kadar okuyun.
—Pedofili nedir, Pedofiller kimlerdir?
“Pedofiller, çocuklarla cinsel ilişkiyi erişkinlere tercih eden kişilerdir. Pedofili en az altı aylık bir süre boyunca, kişide ergenlik dönemine girmemiş bir çocukla ya da çocuklarla cinsel etkinlikte bulunmayla ilgili yoğun, cinsel yönden uyarıcı fantezilerin, cinsel dürtülerin ya da davranışların yineleyici biçimde ortaya çıkması olarak tanımlanmıştır.”
— Pedofili Vakalarının Sıklık Oranı Nedir?
“Kız ve erkek çocuklarına karşı cinsel şiddetin gerçek boyutları, ancak buzdağının görünen yüzü kadar bilinmektedir. Çocuk cinsel istismarıyla ilgili güvenilir verilerin toplanması, istismarın farklı yasal tanımları ve belgeleme sorunları nedeniyle oldukça güçtür.
Neredeyse her dört çocuktan biri cinsel istismar yaşamaktadır. Olguların yalnızca onda birinin bildirildiği tahmin edilmektedir. 2002’de Dünya Sağlık Örgütü, küresel olarak en az 150 milyon kız ve 73 milyon erkek çocuğun 18 yaşın altında zorla cinsel ilişki ya da fiziksel temas içeren diğer cinsel şiddet türlerini yaşamış olduğunu bildirmiştir.
Adalet Bakanlığı’nın 2015 verilerine göre ise yılda ortalama 17 bin dava açılmakta, bu davalar %55 oranında mahkumiyetle sonuçlanmakta; sonuçta yılda ortalama 8 bin çocuğun cinsel olarak istismar edildiği belirtilmektedir.”
—Dr. Suzan Saner, Psikiyatri Uzmanı.
Peki bu kadar acı bir olayın, bu kadar sıklıkla tekrarlanmasının sebebi ne?
Bana kalırsa, bilgisizlik. İnsan olmayan bu değişik mahlûklara ceza verilmesi yeterli değil, bunun için önlem alınması, halkın bilinçlenmesi gerekiyor. Maalesef bu konu “cinsel bir tabu” olarak kabul edildiğinden, bu konuyla ilgili araştırma yapılmıyor, yapılsa da rağbet görmüyor, okunmuyor. Mağdurlar sırf bu sebepten haklarını dahî aramıyor, bırakın haklarını aramayı, psikolojik destek almaya bile çekiniyorlar. Eğer bu konu hakkında daha önce bilgi sahibi olunsaydı, tüm bu iğrenç olaylar, zavallı çocuklar mağdur edilmeden önce engellenebilirdi. Bu yüzden, sizinle çocuklarda cinsel istismar olaylarında doğru bilinen bir takım yanlışları paylaşmak istedim.
Bugünün gençleri, öğrencileri, çocukları sayılsak da, ileride anne, baba, abi, abla olacağız, bizler geleceğin varisleriyiz. Etrafımızı bilinçlendirerek, bu olaylara sadece biz engel olabiliriz. Bu yüzden lütfen okumadan geçmeyin.
Çocuk İstismarında Doğru Bilinen Yanlışlar.
1- Çocuklarda cinsel istismar nadir görülen bir durumdur. YANLIŞ.
“İstismarın neden olduğu utanç, suçluluk gibi tepkilerden dolayı cinsel istismar çoğu kez gizlenmekte, aile içinde sır olarak saklanmaktadır. Dünya sağlık örgütü verilerine göre kadınların % 15-20, erkeklerin % 5-10’u hayatının bir döneminde cinsel istismara uğramaktadır.”
2- Sadece kız çocukları risk altındadır. YANLIŞ.
“Yapılan araştırmalarda, cinsel istismara uğrama sıklığının cinsiyetlere göre oranı; her 5 kız çocuktan ve her 10 erkek çocuktan biri olarak bildirilmektedir. Kızlara göre erkeklerde saptanan düşük oranlar nedeniyle, erkek çocuk cinsel istismarının nadir olup olmadığı tartışılmaktadır. Ağır basan görüşlerden biri; yardım aramanın erkekliğe yakışmayacak bir davranış olduğu, ömür boyu damgalanacakları homoseksüel olarak değerlendirilme korkuları nedeniyle erkek çocuk ve aileleri yaşadıkları deneyimleri anlatmakta daha isteksizdir.”
3- Sıklıkla düşük gelirli ailelerde yaşanır. YANLIŞ.
“Alt sosyoekonomik gruplarda, yani yoksul ailede yetişen çocuklarda fiziksel ve psikolojik istismar ile çocuk ihmalinin daha sık olduğu pek çok araştırmada gösterilmiştir. Klinik değerlendirmeye gelen cinsel istismar olgularının bir kısmında sosyoekonomik düzey düşüktür; ancak bu diğer istismar türleri ile kıyaslandığında daha az belirgindir. Unutulmamalıdır ki cinsel istismar, her türlü sosyoekonomik, sosyokültürel düzeyde gözlenebilir.”
4- İstismarcılar, dışarıdan fark edilebilen anormal davranışları olan yabancı kişilerdir. YANLIŞ.
“Cinsel istismar ve tecavüz konusunda son 50 yıldır yapılan araştırmalar istismarcının çoğunlukla erkek, çekirdek aile, geniş aile, yakın çevre ya da eğitim kurumlarından; çocuğun, hatta ailenin de tanıdığı biri olduğunu göstermektedir. Cinsel istismar ve tecavüzü yapan kişiler evli, çocuklu, meslek sahibi kişiler olduğunda tespit edilmesi ve ortaya çıkması daha zor olmaktadır.”
5- Parklar, umumi tuvaletler, ıssız sokaklar, karanlık yerler, boş inşaat sahaları cinsel istismarın gerçekleşebileceği tehlikeli bölgelerdir. YANLIŞ.
“Cinsel istismar her ortamda olabilir. Özellikle yakınlar tarafından olduğunda sıklıkla sokakta, arazilerde değil; çocuğun bildiği, güvende hissettiği mekanlarda gerçekleşir. Olayın olduğu yer genellikle ev, okul gibi çocuğun içinde bulunduğu yakın çevresidir.”
6- Çocuk sesini çıkarmadıysa rızası vardır. YANLIŞ.
“Çocuk istismarında çocuğun rızası diye bir kavram yoktur, çocuğun kendinden yaşça büyük birinin isteklerlerini sessiz kalarak yerine getirmesi, bunu kabul ettiği anlamına gelmez. İstemediği söz ve davranışlara itiraz etmemesi, rıza göstergesi değil, her anlamda gücünün yetmemesi ile ilişkidir. Ayrıca, çocuklar durumun ciddiyetini anlamlandıramadıkları için, küçük hediyeler, ödüller verilerek kandırılabilir. Çocuk ödülü kabul ettiği için istismarcı tarafından ailesine söyleme tehdidiyle korkutulabilir ve bu şekilde istismar sürdürülebilir.”
7- Çocuklara uslu, akıllı, açıkgöz olmalarını söyleyip, sık sık uyarırsak onları tehlikelerden korumuş oluruz. YANLIŞ.
“Çocukları korumanın bilinen en etkili yolu, onlara cinsel istismarla ilgili bilgilendirme eğitimi vermektir. Pek çok ebeveyn cinsellikle ilgili konuşurken zorlanır. Konuşma içeriği sadece akıllı, uslu olmalarını, ıssız yerlerde dolaşmamalarını tembihlemekle sınırlı kalırsa, bu nasihat bilgilendirme yerine geçmez, çocuğunuzu korumuş, onu cinsel istismarla yeterince bilgilendirmiş olmazsınız.”
8- Çocuklar olan biteni çabuk unuturlar. Akıllı, olgun çocuklar bu deneyimi kolay atlatırlar. YANLIŞ.
“Cinsel istismar, çocuğun ruhsal ve fiziksel sağlığı açısından ciddi derecede zarar vericidir. Çocuğun özgüvenini, cinselliğini, ilişkilerini, tüm hayatını etkileyebilecek ağır bir yüke dönüşebilir.”
— Dr. Sibel Koçbıyık, Psikiyatri Uzmanı.
Bunların bilinmesi gerektiğini düşünüyorum, bu yüzden sizlerle bu yazıyı paylaşmak istedim, bazı cümleleri kısalttım. Umarım siz de bunları çevrenizle paylaşırsınız, böyle olayların yaşanmadığı bir gelecek ümidiyle, iyi günler efendim.
279 notes · View notes
zeynepferda · 11 days ago
Text
Tumblr media
Sevinçlerimiz bile artık mekanik, sevgisiz saygısız otomatik.
78 notes · View notes
zeynepferda · 12 days ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
7K notes · View notes
zeynepferda · 12 days ago
Text
0 notes
zeynepferda · 12 days ago
Text
.12024050.
Tumblr media
Tumblr media
0 notes
zeynepferda · 16 days ago
Video
vimeo
Tohum Otizm Vakfı'nın ‘Beni Koşulsuzca Sevin’ videosuyla onları nasıl seveceğimizi görelim. Aslında o kadar da zor olmadığını farkına varalım.
8 notes · View notes
zeynepferda · 16 days ago
Photo
Tumblr media
Palazzo Reale di Caserta | malaice_
10K notes · View notes
zeynepferda · 16 days ago
Audio
0 notes