Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#unenugs
aguquotes · 11 hours ago
Photo
Tumblr media
Зоригтой бай. Эрсдэл гарга. Туршлагыг юу ч орлож чадахгүй. -Пауло Коэльо Манай хуудсанд 👍 дарж нэгдээд өдөр бүр хүрэх цуврал ишлэлүүдтэй хамт байгаарай #paulocoelho #philosophy #psychology #positive #unenugs #ishlel #quotes #agu #dailyquote #success #motivation #inspiration #influencer #businessmentor #peaceful https://www.instagram.com/p/CQFlKy9gtjh/?utm_medium=tumblr
0 notes
aguquotes · 5 days ago
Photo
Tumblr media
"Таны санал сумнаас илүү хүчтэй." - Абрахам Линкольн #abrahamlincoln #philosophy #psychology #positive #unenugs #ishlel #quotes #agu #dailyquote #success #motivation #inspiration #influencer #businessmentor #peaceful https://www.instagram.com/p/CP4ShPigBz7/?utm_medium=tumblr
0 notes
aguquotes · 9 days ago
Photo
Tumblr media
Таны хийсэн бүхэн Тань дээр буцаж ирнэ. #philosophy #psychology #positive #unenugs #ishlel #quotes #agu #dailyquote #success #motivation #inspiration #influencer #businessmentor #peaceful https://www.instagram.com/p/CPuF_WrAeaE/?utm_medium=tumblr
0 notes
aguquotes · 10 days ago
Photo
Tumblr media
Чиний орохоос айдаг агуйд Чиний хайж буй эрдэнэс буй. - Жозеф Кэмпбелл Манай хуудсанд 👍 дарж нэгдээд өдөр бүр хүрэх цуврал ишлэлүүдтэй хамт байгаарай #philosophy #psychology #positive #unenugs #ishlel #quotes #agu #dailyquote #success #motivation #inspiration #influencer #businessmentor #peaceful https://www.instagram.com/p/CPriZCCg17i/?utm_medium=tumblr
1 note · View note
aguquotes · 12 days ago
Photo
Tumblr media
Таны хэн байсан болон хэн болохыг зорьж буй хоёрын хоорондох тэмцэл бол амьдралын хамгийн том тэмцэл юм. #philosophy #psychology #positive #unenugs #ishlel #quotes #agu #dailyquote #success #motivation #inspiration #influencer #businessmentor #peaceful https://www.instagram.com/p/CPm970xgPHw/?utm_medium=tumblr
0 notes
aguquotes · 14 days ago
Photo
Tumblr media
Оюун санааны дотоод ололт амжилт нь гадаад ертөнцийг өөрчилнө. - Плутарх /Грекийн гүн ухаантан, зохиолч/ #plutarch #philosophy #psychology #positive #unenugs #ishlel #quotes #agu #dailyquote #success #motivation #inspiration #influencer #businessmentor #peaceful https://www.instagram.com/p/CPhQw_VAbNo/?utm_medium=tumblr
0 notes
aguquotes · 20 days ago
Photo
Tumblr media
6+3=9 мөн адил 5+4=9 гардаг. Таны аливаа юмсыг хийж байгаа арга барил бүхэн бусдынхтай яг адилхан байх албагүй. Тиймээс бусдын бодож, сэтгэж байгаа арга хэлбэрийг үл тоомсорлолгүй, хүндэтгэж байгаарай. #respectothersthinking #philosophy #psychology #positive #unenugs #ishlel #quotes #agu #dailyquote #success #motivation #inspiration #influencer #businessmentor #peaceful https://www.instagram.com/p/CPRwkPUgEM3/?utm_medium=tumblr
0 notes
aguquotes · 22 days ago
Photo
Tumblr media
Далайн давалгааг чи зогсоож үл чадах ч, Давалгаан дээгүүр нь серфинг хийж сурч болох юм. #philosophy #psychology #positive #unenugs #ishlel #quotes #agu #dailyquote #success #motivation #inspiration #influencer #businessmentor #peaceful https://www.instagram.com/p/CPNYTw6gK_w/?utm_medium=tumblr
0 notes
aguquotes · 25 days ago
Photo
Tumblr media
Хүйтний улиралд хэзээ бүү мод огтол. Сөрөг шийдвэрийг хэзээ ч битгий түргэн гарга. Хамгийн хэцүү үедээ чухал шийдвэрийг хэзээ ч бүү гарга. Шуурга зогсож, Хавар ирнэ ээ. Хүлээ, тэвчээртэй бай. - Стив Жобс #stevejobs #philosophy #psychology #positive #unenugs #ishlel #quotes #agu #dailyquote #success #motivation #inspiration #influencer #businessmentor #peaceful https://www.instagram.com/p/CPE7gBsAzl1/?utm_medium=tumblr
0 notes
aguquotes · 26 days ago
Photo
Tumblr media
Бодол санаа амьдралыг сүйрэлд хөтөлдөг. Тиймээс юу бодож байгаагаа сайн анхаарууштай. #philosophy #psychology #positive #unenugs #ishlel #quotes #agu #dailyquote #success #motivation #inspiration #influencer #businessmentor #peaceful https://www.instagram.com/p/CPCT5U0g9U2/?utm_medium=tumblr
1 note · View note